Kontakt

Der Vorsitzende des Vereins Prag–Aachen:
PhDr. Jenček Silvia Pavlicová
E-mail: silvia.pavlicova@praha.eu

Sídlo:
Anežská 3
110 00 Praha 1 - Staré Město

Tel.:  + 420 236 002 016
Fax.: + 420 224 215 087
E-mail: spolekprahacachy@gmail.com

Bankovní konto: ČSOB, Poštovní spořitelna, č. ú. 160789178/0300
IČ:                      70100187

http://www.spolek-praha-cachy.cz

Výše ročního členského příspěvku
pro fyzické osoby:            400 Kč
pro právnické osoby:     1.000 Kč

Na přednáškách je od členů, kteří nemají zaplacený příspěvek na příslušný kalendářní rok
a od nečlenů spolku vybíráno vstupné:

dospělí           50,- Kč až 100,- Kč
studující         20,- Kč až  40,- Kč
mládež do 15 let zdarma