Představitelé spolku

Představenstvo spolku Čestní členové spolku Dozorčí rada
Předsedkyně PhDr. Kateřina Bečková Předseda
PhDr. Silvia Jenček Pavlicová František Černý Ing. Václav Šilhavý
  Akad.mal. Vladimír Suchánek  
Místopředseda Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. Členové
Ing. arch. Miloš Tins Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. Ing. Jarmila Neumannová
  Bettina Lobkowitz Ing. Jiří Mašek
Hospodář Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.  
Bc. Olga Minářová MUDr. Jiří Spáčil, CSc.  
Pokladník Jaroslav Svěcený  
Ing. Stanislava Vařeková PhDr. Helga Turková  
Tisková tajemnice Prof. Ing. Zdenek Vospěl, CSc.  www stránky
Zina Širůčková Prof. RNDr. Ivan Wilhelm, DrSc.  Jana Mašková
Kulturní referentky Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.  
Ing. Gabriela Kalinová Prof. Ing. Petr Zuna, CSc.  
Ing. Jaroslava Otipková