Přehled akcí

Kilián Ignác Dientzenhofer (1689-1751) - nejvlivnější architekt barokní Prahy

"Kilián Ignác Dientzenhofer (1689-1751) - nejvlivnější architekt barokní Prahy",  přednáška se koná 1.10.2019 v 18:00 v Nostickém paláci (Praha 1, Maltézské náměstí 1), přednáší Doc. PhDr. Jiří Kotalík, CSc.

Otto Gutfreund: Jak vnímat sochu

Spolek Praha-Cáchy si Vás dovoluje pozvat na tématický večer "Otto Gutfreund: Jak vnímat sochu", který se uskuteční dne 16.9.2019 v 18:00 hod v Nostickém paláci. Přednášku prosloví doc. PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D. Hudba zazní v podání flétnistky Dany Hegerové.

Franz Kafka v mezikulturním kontextu

Spolek Praha-Cáchy/Aaachen si Vás dovoluje pozvat na tématický večer "Franz Kafka  v mezikulturním kontextu", který se koná dne 3.9.2019 v 18:00 v Nostickém paláci (Maltézské náměstí 1, Praha 1). Přednášku prosloví Prof. Dr. Manfred Weinberg, přednáška bude tlumočena.

Pražská defenestrace

Dne 14.5.2019 v 18.00 v budově Hlaholu

Zamyšlení nad 600. výročím jednoho českého primátu

Přednášející Doc. Dr. Václav Ledvinka, CSc.

Hudební doprovod Michaela Ericssonová - housle, Jitka Balková - viola

Johann Wolfgang Goethe

Dne 10. 4. 2019 v 18:00 v budově Hlaholu

Přednášku prosloví Prof. PhDr. Milan Tvrdík , CSc.

V průběhu večera zazní hudba v podání Petry Matějové - klavír a Ireny Troupové - zpěv

Osudy exulanta doma a v zahraničí Bohuslav Martinů

Dne 19.3. 2019 v 18:00 v budově Hlaholu

Přednášku prosloví prof. Ivan Štraus

Hudba Bohuslava Martinů a dalších autorů zazní v podání Yukiko Sawa - klavír, Nozomi Sekine - violoncello

Pražská radnice na cestě k samostatnému Československému státu

Spolek Praha-Cáchy si Vás dovoluje pozvat na tematický večer "Pražská radnice na cestě k samostatnému Československému státu. Dne 19.11.2018 v 18:00 hod v Brožíkově sále Staroměstské radnice. Přednášku prosloví Mgr. Jana Konvičná, zazní hudba v podání Českého filharmonického kvarteta

Národní muzeum v éře Československa

Spolek Praha-Cáchy/Aachen si Vás dovoluje pozvat na tématický večer Národní muzeum v éře Československa, konaný dne 7.12.2018 v budově Spolku Hlahol na Masarykově nábřeží

Jan Kříženecký

"Průkopník české kinematografie a fotograf Jan Kříženecký (1868-1921)"

Přednáška Mgr. Miroslavy Přikrylové a MgA. Daniela Součka 

Hudbou večer doprovodí Michaela Ericsonová (housle) a Jitka Balková (viola)

Ema Destinnová

 

 

"K výročí Emy Destinnové"

Přednáší RNDr. Jan Králík, v průběhu večera zazní autentický záznam hlasu Emy Destinnové.