Kontakt

Předsedkyně Spolku Praha–Cáchy/Aachen:
PhDr. Silvia Jenček Pavlicová
E-mail: silvia.pavlicova@praha.eu

Sídlo:
Anežská 807/3
110 00 Praha 1 - Staré Město

Tel.:  + 420 236 002 016

ID  datové schránky:  gaeb4me

 
E-mail: spolekprahacachy1@gmail.com

Bankovní konto: Fio banka, číslo účtu 2401657694/2010.
IČ:                      70100187

http://www.spolek-praha-cachy.cz/cz/

Výše ročního členského příspěvku
pro fyzické osoby:            400 Kč
pro právnické osoby:     1.000 Kč

Na přednáškách je od členů, kteří nemají zaplacený příspěvek na příslušný kalendářní rok
a od nečlenů spolku vybíráno vstupné:

dospělí           50,- Kč až 100,- Kč
studující         20,- Kč až  40,- Kč
mládež do 15 let zdarma