Jiří z Poděbrad (1420-1471) - král dvojího lidu

Spolek Praha-Cáchy/Aaachen si Vás dovoluje pozvat na tematický večer "Jiří z Poděbrad (1420-1471) -  král dvojího lidu", přednášku prosloví Prof.PhDr. Petr Čornej, DrSc., dne 4.3.2020 v 18:00 hod. v Nostickém paláci (Maltézské nám. 1, Praha 1). Hudba zazní v podání : Dana Hegerová - flétna

Fotogalerie