Výroční zpráva 2014

 

Výroční zpráva Spolku Praha-Cáchy/Aachen za rok 2014

 

Kulturní Spolek Praha-Cáchy/Aachen v roce 2014 kontinuálně navazoval na své předchozí aktivity a realizoval projekt „Nezapomenutelné osobnosti a události české historie a kultury III“. Na základě bohatých zkušeností a v souladu se zaměřením a cílem projektu upozornit na významné osobnosti a události české historie a kultury, jejichž výročí jsme si v roce 2014 připomněli, jsme uskutečnili následující komponované pořady:

 

1.) 26. března jsme projekt zahájili vzpomínkou na nezapomenutelného literáta Bohumila Hrabala (1914 -1997). Pod názvem Bohumil Hrabal – mistr pera jsme připomněli nedožité 100. výročí narození jednoho z nejvýznamnějších českých spisovatelů konce 20. století. O životních osudech a literárním díle Bohumila Hrabala promluvil PhDr. Radko Pytlík, CSc, autor stejnojmenné publikace, hrou na saxofon večer obohatil Michal Žáček.

 

Spolupořadatelem večera byla Galerie La Femme, jejíž majitel Miroslav Lipina představil nejúspěšnější obrazy výstavy „Pocta Bohumilu Hrabalovi“, která se uskutečnila na Staroměstské radnici ve dnech 28. 2. – 22. 3. 2014. Těmito obrazy také vyzdobil Mramorový sál Clam-Gallasova paláce, čímž jsme propojili literárně-hudební pořad s výtvarným uměním.

 

Závěrem večera si naši hosté mohli zakoupit publikaci Dr. Pytlíka o Bohumilu Hrabalovi s podpisem autora, čehož v hojném počtu využili.

 

2.) 1. dubna se členové Spolku a jeho příznivci sešli v Clam-Gallasově paláci na pořadu věnovaném českému sochaři a řezbáři tyrolského původu Matyáši Bernardu Braunovi (1684 -1738), jehož proslulé skulptury Ctností a Neřestí v Kuksu představují vrchol českého baroka. Matyáš Bernard Braun je také autorem sochařské výzdoby Clam-Gallasova paláce, takže o to bylo více důvodů si při příležitosti 330. výročí narození sochařského velikána připomenout. Přesně podle původního plánu a pod názvem Matyáš Bernard Braun - velikán pražského baroka proběhl večer pod záštitou Mgr. Nataschi Grilj, ředitelky Rakouského kulturního fóra, která přednesla úvodní slovo. Hosty večera v roli přednášejících byli – PhDr. Martin Krummholz, PhD z Ústavu dějin umění AV ČR, Christian Nösig, ředitel Turmmuzeum v Oetz, rodném městě M. B. Brauna a Florentine Prantl, zástupkyně spolku Pro Vita Alpina. Všichni hosté svými přednáškami přispěli k hlubšímu seznámení se s osobností a dílem M. B. Brauna, rakouští hosté nás navíc informovali o průběhu oslav výročí v Tyrolsku.

 

Kouzlo večera umocnila barokní hudba, jež zazněla v podání sopranistky Ivany Bilej Broukové a loutnisty Jana Krejčího. Tento pořad svou délkou překročil standardní dobu přednášek, všichni účastníci ovšem vytrvali až do konce s komentářem, že: „to stálo za to“.

 

3.) Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564 - 1621) - muž známý i neznámý, pod tímto názvem jsme si připomněli jednu z nejvýznamnějších a nejvšestrannějších osobnosti české společnosti přelomu 16. a 17. století. Pořad o šlechtici, který svůj činorodý život ukončil na popravišti Staroměstského náměstí, se uskutečnil 21. května a promluvila na něm doc. Mgr. Marie Šedivá-Koldinská, PhD. Soudě podle názorů hostů večera, připomenutí 450. výročí narození tohoto mimořádného představitele české šlechty a renesančního člověka bylo důstojnou vzpomínkou, k čemuž výraznou mírou přispěla odbornost a profesionální projev přednášející.

 

4.) První světová válka - 30. května jsme se vrátili o 100 let dozadu v naší historii a vzpomínali jsme na zahájení válečného konfliktu, který zachvátil celou Evropu, vyžádal si miliony lidských životů a podstatně změnil historický vývoj a mapu Evropy – 1. světovou válku. Zvolili jsme k tomu netradiční uhel pohledu. Večer jsme rozdělili na dvě částí – historickou a hudební. V té první jsme si s našimi italskými hosty a přáteli připomněli osudy desetitisíců italských vystěhovalců, kteří v důsledku válečné fronty museli strávit 4 roky svého života mimo své domovy v českých městech a obcích. V této části vystoupil velvyslanec Italské republiky v ČR, J.E.Pasquale DAvigno, jenž převzal nad večerem záštitu a přednesl úvodní slovo. Vzácným hostem večera byl Lorenco Baratter, ředitel pro kulturu a evropské záležitosti autonomní oblasti Trentino a Giulliano Pellegrini, radní spojených měst a obcí Ledro – oba pánové vystoupili se svými příspěvky. Českou stranu zastupoval Vladimír Zavázal, generální sekretář Ministerstva zahraničních věcí ČR a zároveň bývalý velvyslanec ČR v Itálii. Během pořadu byly promítnuty autentické záběry z evakuace italských obyvatel do Čech a z jejich pobytu v Čechách a na Moravě. Vše doplnila hudba v podání kvintetu Hudby Hradní stráže a Policie ČR pod taktovkou plk. Václava Blahunka.

 

V druhé polovině večera italský mužský sbor „Cima D‘Oro“ s dirigentem Cristianem Ferrarim zazpíval české písně v podobě, v jaké si je přivezli jejich dědečkové a babičky ze svého českého pobytu do Itálie. Jejich podání české hymny vehnalo slzy do očí téměř všech posluchačů. Tato akce se těšila velkému zájmu publika, Mramorový sál byl zaplněn do posledního místa.

 

5.) V druhém pololetí roku 2014, konkrétně 21. října, jsme ve spolupráci s Literární akademií připravili pořad věnovaný Josefu Škvoreckému. Pod názvem Josef Škvorecký ve vzpomínkách (1924 – 2012) nás životem a prací jubilanta provedl rektor Literární akademie doc. Mgr. Petr Kaňka, osobní přítel J. Škvoreckého a autor filmového dokumentu „Gentleman Josef Škvorecký“. Dokument natočila zdárně Česká televize, v průběhu večera jsme měli příležitost jej vzhlédnout a s poutavým komentářem autora se nám ukázal obraz nadaného, pracovitého a velice skromného člověka, který patřil k nejvýznamnějším českým poválečným prozaikům.

 

Závěrem večera se k důstojné vzpomínce připojila se svým příspěvkem i Olga Szymanská, která nás přes vzpomínky svého tatínka zavedla do Škvoreckého rodného Náchoda.

 

Díky spolupráci s Literární akademii se večera zúčastnili i její studenti, co bylo příjemným zpestřením a zároveň ukázkou, jak se v praxi realizuje literární odkaz Josefa Škvoreckého.

 

6.) 27. října jsme přivítali v Clam-Gallasově paláci vzácného hosta - paní Medu Mládkovou. Při příležitosti 100. výročí narození Jiřího Koláře jsme prostřednictvím jeho díla připomněli nejuznávanějšího českého výtvarníka žijícího v zahraničí.

 

Muzeum Kampa - Nadace Jana a Medy Mládkových vlastní největší sbírku děl Jiřího Koláře (cca 250 kusů) a to byl důvod, proč jsme právě muzeum požádali o spolupráci. Navíc tou dobou pořádalo muzeum hojně navštěvovanou výstavu z díla Jiřího Koláře, takže jsme mohli dát našim hostům ty nejaktuálnější informace k danému tématu.

 

Na pořadu nazvaném Jiří Kolář (1914 - 2002) ve sbírkách Muzea Kampa přednesl úvodní slovo ředitel muzea Jan Smetana, roli přednášejícího se ujal PhDr. Jiří Machalický, kurátor probíhající výstavy. Ve své přednášce shrnul nejnovější výsledky bádání o Jiřím Kolářovi a jeho díle, představil publiku výstavu a díky pečlivě připravené projekci nás podrobně seznámil s katalogem výstavy.

 

Zakladatelka muzea Meda Mládková se v září 2014 dožila významného životního jubilea a při té příležitosti vydalo Muzeum biografickou knihu Ondřeje Kundry: „ Meda Mládková - Můj úžasný život „. K neskrývané spokojenosti všech zúčastněných Spolek knihu prodával a paní Meda ji podepisovala, což v předvánoční době přišlo hostům vhod. Navíc jsme jubilantce věnovali hudební dárek - vystoupení mladého, talentovaného a úspěšného violoncellisty Petra Špačka. Jeho hudba byla krásným doplňkem zajímavého a všemi ceněného večera.

 

7.) Alfréd Radok - režisér, tak zněl název tematického večera o nejvýraznější osobnosti poválečné české divadelní režie a zakladateli Laterny Magiky.

 

Přednášku proslovil Mgr. Honza Petružela, PhD., vědecký pracovník Institutu umění Divadelního ústavu a šéfredaktor teatrologického časopisu Divadelní revue. Dr. Petružela s velkým entuziasmem a erudicí přiblížil přítomným pohnuté životní osudy a pracovní úspěchy (i neúspěchy) Alfréda Radoka a díky pečlivě připravené projekci se skutečně bylo na co dívat. A zaujetí přednášejícího pro dané téma nezůstalo bez odezvy - následně se strhla zajímavá diskuse, ve které se probíraly různé názory a postřehy, týkající se Alfréda Radoka.

 

Tento pořad zařadil Divadelní ústav do oficiálního programu oslav 100. výročí narození Alfréda Radoka, takže publikum bylo různorodé – jak laické, tak profesionální, včetně syna Alfréda Radoka.

 

8.) Posledním výročním pořadem projektu byl krásný literárně-hudební vánoční večer. Na úvod PhDr. Marie Hakenová promluvila o historii již tradičních oslav české hudby v rocích, končících na číslici čtyři (zmínila všechny oslavované české skladatele) a v prosinci už mohla i zhodnotit ty letošní oslavy Českého roku hudby 2014, což byl působivý vstup k vánočnímu koncertu.

 

Samotný vánoční koncert zazněl v podání Stamicova kvarteta, které hrálo ve složení: Jindřich Pazdera, Josef Kekula, Jan Pěruška a Petr Hejný. Jejich hodnotné umělecké vystoupení bylo milým překvapením pro všechny návštěvníky, vyslechli jsme si nejen skladby klasiků a jubilantů roku 2014 (např. Antonína Dvořáka), ale i vánoční koledy. V podání smyčcového kvarteta to byl skutečně ojedinělý zážitek.

 

Projekt „Nezapomenutelné osobnosti a události české historie a kultury III.“ se mohl uskutečnit jenom díky finanční podpoře Ministerstva kultury ČR.

 

 

 

Je už tradicí Spolku Praha-Cáchy, že aktuálně reaguje na nabídku spřízněných organizací a věhlasných odborníků, kteří nám nabídnou spolupráci, a tak i v roce 2014 jsme mimo projekt uspořádali následující přednášky:

 

Dana Drábová: Jaderná energie: Přínosy a rizika. Přednáška se konala dne 18. 3. ve spolupráci s British Council.

 

Michael Londesborough: Zlato. Přednáška se konala dne 28. 3. ve spolupráci s British Council.

 

František Makeš: Pozor falzum! Smutné i veselé příběhy z prostředí identifikace pravosti obrazů. Večer se uskutečnil pod záštitou J.E. Anniky Jagander, velvyslankyně Švédského království v Praze dne 15. 4. a promluvil na ní věhlasný restaurátor a vědec, nositel Ceny Gratias Agit.

 

Odkaz Berty Suttnerové-Kinské (100. výročí úmrtí)literárně hudební pořad o životních osudech výjimečné ženy, nositelky Nobelovy ceny za mír se uskutečnil dne 16. 6. ve spolupráci s Muzikou Judaikou z.s. Účinkovali: Radka Tesárková, Kateřina Dušková, Josef Hevert, hudba: Jaromír Vogel, režie: Olga Strusková.

 

Spolek Praha-Cáchy/Aachen, který sídlí v Clam-Gallasově paláci, ul. Husova 20, Praha 1, má ke dnešnímu dni 98 členů a naše členská základna je stabilní už 15 let, to znamená od založení Spolku. Základní povinnosti člena Spolku je zaplatit členský příspěvek v hodnotě 400 Kč na rok. Kromě stálých členů má Spolek také své příznivce, kteří se pravidelně našich pořadů zúčastňují, ti ovšem platí vstupné v ceně 50 Kč. Výtěžek ze vstupného využíváme na organizaci našich pořadů, takže Spolek nevytváří zisky.

 

V roce 2014 uzavřel Spolek Praha-Cáchy/Aachen s Archivem hlavního města Prahy smlouvu o spolupráci. Za to, že Spolek může mít sídlo v Clam-Gallasově paláci a pořádat zde své aktivity zabezpečoval pro Archiv hlavního města Prahy provoz dvou výstav, a to:

 

1/Jeden svět nestačí - ve dnech 18. 4. – 31. 7. 2014

 

2/Giovanni Battista Piranesi, geniální grafik italského baroka 1720-1778 - ve dnech 21. 11. 2014 - 1. 2. 2015

 

Provoz výstav spočíval v zabezpečení recepce, kustodů a prodeje publikací ve výstavních prostorách Clam-Gallasova paláce. Finance z Piranesiho výstavy se nám ve finanční zprávě promítají i do roku 2015, kdy výstava skončila.

 

V Praze dne 24. 6. 2015

 

Zpracovala: Silvia Pavlicová, předsedkyně Spolku Praha-Cáchy/Aachen

 

Zpráva o hospodaření Spolku Praha-Cáchy/Aachen za rok 2014

       

VÝDAJE:

     
   

vlastní

 

položka

grant MKČR

prostředky

celkem

Materiálové náklady

0,00 Kč

360,00 Kč

360,00 Kč

z toho materiál

 

99,00 Kč

99,00 Kč

vybavení

   

0,00 Kč

kancelářské potřeby

 

261,00 Kč

261,00 Kč

       

Nemateriálové n. (služby)

46 935,00 Kč

53 700,00 Kč

100 635,00 Kč

z toho cestovné

1 000,00 Kč

430,00 Kč

1 430,00 Kč

propagace

8 000,00 Kč

2 936,00 Kč

10 936,00 Kč

poštovné, telefon, fax

 

2 903,00 Kč

2 903,00 Kč

bankovní poplatky

 

1 167,00 Kč

1 167,00 Kč

honoráře účinkujících

 

26 500,00 Kč

26 500,00 Kč

tech. zabezp.+ozvučení

29 935,00 Kč

 

29 935,00 Kč

tlumočnické práce

8 000,00 Kč

3 000,00 Kč

11 000,00 Kč

květiny předn+občerstv

 

15 764,00 Kč

15 764,00 Kč

praní+správní poplatek

 

1 000,00 Kč

1 000,00 Kč

       

Osobní náklady

0,00 Kč

387 494,64 Kč

387 494,64 Kč

ostatní osobní náklady

 

5 400,00 Kč

5 400,00 Kč

obsluha výstav

 

382 094,64 Kč

382 094,64 Kč

       

c e l k o v ý   n á k l a d

46 935,00 Kč

441 554,64 Kč

488 489,64 Kč

       

PŘÍJMY:

     

zdroj

   

částka

členské příspěvky

   

36 400,00 Kč

vlastní finanční vklad

   

9 422,71 Kč

příspěvky na akce - vstupné

   

13 140,00 Kč