Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva Spolku Praha – Cáchy /Aachen za rok 2012

V roce 2012 spolek realizoval projekt „Nezapomenutelné osobnosti a události české historie a kultury“. Cílem projektu bylo jednak připomenout tyto osobnosti a jejich odkaz a zároveň zveřejnit i nejnovější vědecké poznatky o jejich práci a životních osudech. Formou vědecko-populárních přednášek, doplněných dobovou hudbou, jsme připomenuli kořeny a tradice české kultury a poukázali na její rozmanitost a jedinečnost. Naše akce mají edukativní charakter – kladou důraz na neustále vzdělávání se a na rozšiřování znalostí našich posluchačů. Projekt obsahoval 6 komponovaných pořadů a česko-německý vánoční koncert.

 

Dne 22. března 2012 jsme se věnovali pořadu Zlatá bula sicilská 1212 - počátky české státnosti.
V roce 2012 uplynulo 800 let od vydání listiny, která zásadním způsobem ovlivnila celé české dějiny a vytvořila základ české státnosti. Byla garantem vnitřní nezávislosti českého státu, o kterou se v současnosti formou diskusí tak bojuje. Zlatá bula sicilská je souborem tří navzájem provázaných listin, kterou Přemyslu Otakarovi I. 25.9.1212 vydal v Basileji budoucí římský císař Fridrich II. jako odměnu za podporu, již mu Přemysl poskytl v boji o říšskou královskou korunu. Zlatá bula sicilská představuje základní státoprávní dokument, od něhož se odvíjí kontinuální prosazení dědičné královské hodnosti pro českého panovníka. Během večera byl zhodnocen význam této listiny podle nejnovějších historických poznatků a jednak jsme se s devízou „Historia magistra vitae“ zamysleli nad současným stavem české státnosti. Hostem večera byl prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D., člen Historického ústavu Masarykovy univerzity v Brně a autor publikace „Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti“ (Praha 2005).
Atmosféru večera ještě umocnila chorálová hudba v podání Tiburtina Ensemble.

Večer 12. dubna 2012 byl věnován Boženě Němcové – vzpomínání na velkou ženu
Božena Němcová je pokládána za zakladatelku české prózy. Její životní osudy jsou obecně známé i to, že i přes všechny své osobní potíže se nevzdávala a bojovala s nepřízní osudu. Pro svou českost i myšlenkovou hloubku se Božena Němcová a její dílo staly nejen inspirací pro výtvarníky a hudební skladatele, ale i zdrojem naděje a odvahy mnohým českým spisovatelům pozdějších generací, zvláště v těžkých dobách národních dějin, jak o tom podávají svědectví verše Dykovy, Halasovy, Seifertovy, stati a studie Horovy, Fučíkovy a jiných. Její nejznámější román Babička se dočkal několika filmových zpracování. Pořad jsme připravili ve spolupráci s Muzeem Boženy Němcové v České Skalici. Hosty večera byly režisérka dokumentárního filmu „Obrazy ze života Boženy Němcové“ Ljuba Václavová, Lenka Vlasáková, představitelka Boženy Němcové v uvedeném dokumentu, Libuše Heczková z FFUK a Mgr. Milan Horký, ředitel Muzea Boženy Němcové v České Skalici.

Dne 23. dubna 2012 jsme uspořádali vzpomínkový pořad na Arnošta Lustiga.
Ve spolupráci se Společností Franze Kafky jsme uspořádali vzpomínkový večer na význačného, nedávno zemřelého spisovatele Arnošta Lustiga.
Pořad se uskutečnil formou kulatého stolu s cílem připomenout nám přínos Arnošta Lustiga české a světové literatuře. Moderátorem pořadu byl Vladimír Karfík, diskutujícími Jiří Peňás, Michal Bauer a Aleš Haman.

V roce kulatého výročí narození (460 let) i úmrtí (400 let) byly následující dva večery věnovány osobnosti Rudolfa II. Habsburského (1552 – 1612), jeho době a hlavně jeho přínosu pro Prahu.  Tento významný římský císař, uherský, český a chorvatský král po nástupu na trůn opustil Vídeň a zvolil si, jako jediný Habsburk, za své trvalé sídlo  Prahu. V posledních desetiletích 16. a na počátku 17. st. se Praha stala Rudolfovou zásluhou významným kulturním a duchovním centrem Evropy a Pražský hrad Mekkou umělců a vědců z celého světa. Od roku 1564 se postupně stavěl Nový královský palác, Španělský sál, dnešní Rudolfova obrazárna, velkolepé konírny, Rudolfova štola a  lázeň v Císařském mlýně v Královské oboře.

10. května 2012 se uskutečnil komponovaný pořad - přednáška renomované historičky PhDr. Elišky Fučíkové, autorky zatím největší rudolfínské výstavy v Praze (1997) a mezinárodně uznávané odbornice na rudolfínské umění. Úvodní slovo přednesl doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc., ředitel Archivu hl. města Prahy. Přednáška byla doplněna dobovou hudbou v podání souboru VAGANTES.

Dne 30. května 2012 jsme si druhým pořadem si připomněli jedno z nejznámějších vyobrazení  Rudolfa II – obraz „Vertumnus“ od Giuseppe Arcimbolda. Naším vzácným hostem v  roli přednášejícího byl Dr. František Makeš,  akademický malíř a restaurátor, který přes dvacet let působil jako hlavní restaurátor královských sbírek na zámku Skoklosters ve Švédsku, kde jsou mimo jiné uloženy i sbírky Rudolfa II., odvezené švédskými vojsky během třicetileté války z Čech. Je držitelem ceny MZV ČR Gratias Agit za rok 2005 a nejvyššího vyznamenání švédského krále za záchranu evropského kulturního dědictví. Dr. Makeš restauroval i zmíněný Arcimboldův  portrét císaře Rudolfa a právě  tento  obraz a jeho osudy byly předmětem jeho přednášky.
Záštitu nad  pořadem poskytla velvyslankyně Švédského království v Praze J.E. paní Annika Jagander, která při té příležitosti knihu Dr.Makeše „Giuseppe Arcimboldo VERTUMNUS A KNIHOVNÍK“ pokřtila.

Dne 24. září 2012 jsme se věnovali Obecnímu domu (otevřen roku 1912) – klenotu secesní architektury Reprezentační secesní budova Obecního domu patří ke klenotům pražské architektury. Stavbu realizovali  architekti Balšánek a Polívka v letech 1905-1911, pro veřejnost byla zpřístupněna v roce 1912 a byla to pro Prahu velká událost. Záměrem stavby Obecního domu bylo stát se centrem moderního společenského života Prahy - pražským „Chrámem umění“, což se v dostatečné míře podařilo. Obecní dům vstoupil dvakrát do historie československé státnosti: 28. října 1918 zde byla vyhlášena samostatnost Československa a v listopadu 1989 zde proběhla první setkání komunistické vlády s představiteli Občanského fóra v čele s Václavem Havlem. Dům prošel rozsáhlou rekonstrukcí v letech 1994–1997. Tématický večer ke 100. výročí této architektonicky i historicky významné pražské památky jsme pojali jako virtuální prohlídku Obecního domu. Průvodci nám byli František Laudát a Pavel Jerie.
Hudbou nám večer zpříjemnila harfenistka Zbyňka Šolcová.

Večer 16. října 2012 jsme věnovali 100. výročí úmrtí  významného pražského rodáka - malíře, grafika, ilustrátora a jednoho ze zakládajících členů Skupiny 42 Kamilu Lhotákovi (1912-1990 ) pořadem „Když malíř miluje techniku“. Společná výstava Skupiny 42 (Jiří Kolář, Jan Smetana, Karel Souček…) v roce 1943 se stala zřejmě nejdůležitější událostí, která malíře Lhotáka představila jako výraznou a nezaměnitelnou osobnost českého umění. Na výstavě byl mimo dalších 30 prací i obraz s názvem „Dcera velkoměsta“, právě ten, který si o pár let později na výstavě českého umění v Paříži prohlížel Pablo Picasso. Dle svědectví přítomného malíře Libora Fáry prostý portrét Manky zaujal Picassa z celé výstavy nejvíce – a to nebyla  náhoda.
V roce 1945 se stal Kamil Lhoták členem Sdružení českých umělců grafiků Hollar a v roce 1947 získal I. mezinárodní cenu benátského bienále za kreslený film  „Atom na rozcestí“.
Komponovaný pořad jsme připravili ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků Hollar. Významnými hosty a vzpomínajícími byli herec Jan Kanyza, PhDr. František Dvořák, ak. malíř  Vladimír Suchánek a pan Ctibor Morávek. Hudebním doprovodem na akordeon se k oslavě připojil prof. Ondřej Kabrna

Dne 8. listopadu 2012 se uskutečnila přednáška Adama RutherfordaHraní si na Boha: druhé stvoření
Evoluční teorie je v současné době široce přijímána a podpořena silnými důkazy a argumenty. Do popředí nyní vstupuje otázka o původu prvních druhů v době před čtyřmi miliardami let. Přibližujeme se k obrazu zrození pomocí experimentů, které se to snaží napodobit.
Podobně, fúze evoluční teorie s moderní genetikou nám dala bezprecedentní schopnost manipulace s různými formami života. Lidstvo se nachází na vrcholu obdoby průmyslové revoluce - šrouby a matkami jsou však nyní buňky a DNA. Adam Rutherford se snažil publiku přiblížit to, co zřejmě evoluci předcházelo a co bude pravděpodobně následovat.
Přednáška proběhla v angličtině: Playing God: The second creation, zájemcům byl k dispozici překlad do češtiny. Součástí večera byla moderovaná diskuze.

Dne 14. listopadu 2012 v pořadu FameLab nám Ondráš Přibyla a Vojtěch Hanák ve fyzikálně-hudebním představení „Vidět zvuk, slyšet světlo“ přiblížili svět fyziky – oblast šíření vln.
Pořad byl připraven ve spolupráci s British Council.

Dne 16. listopadu 2012 v pořadu „W. Shakespeare a jeho dílo“  o slavném anglickém dramatikovi a jeho díle pohovořil odborník nejpovolanější. Profesor Martin Hilský, shakespearolog a špičkový překladatel je tím, kdo nám dokázal zprostředkovat dílo Williama Shakespeara v celé jeho úplnosti – překlad do češtiny vyšel v roce 2011 a stal se jednou z nejprodávanějších knih nakladatelství Academia.
Tématem „tragické v komediích, komické v tragédiích“ nám Martin Hilský dal šanci nahlédnout pod pokličku velkého renesančního dramatika a vzhledem k svým profesionálním kvalitám a jako průvodce nejpovolanější nabídl posluchačům mimořádný zážitek.
Pořad je připraven ve spolupráci s British Council

Dne 20. listopadu 2012 se uskutečnil „Peruánský večer“. Tradiční obřady v Andách - rituál uctění Matky země nám předvedl José Moreano z Peru.
Hudba se zpěvy zazněla v podání Ivy Faltové, Michaely Prokopcové a ekvádorské skupiny Chayag.
Současně byla předvedena výstavka peruánských betlémů a krojů. Večer se uskutečnil i křest knihy „Peruánské mýty a tradice“
Pořad se uskutečnil ve spoluprácí s Nadačním fondem Inka, pořadem nás provázela PaedDr.Iva Faltová

Dne 18. prosince 2012 se uskutečnil Vánoční koncert česko-německých vánočních, literárních a hudebních tradic.
6. prosince 1812 v letohrádku Šilboch v Libni představil německý divadelní režisér a ředitel Stavovského divadla Jan Karel Liebich pražské společnosti poprvé nazdobený vánoční stromeček - zvyk se v českém prostředí rychle ujal, rozšířil a v roce 2012 tomu bude už 200 let.
Ve spolupráci s Velvyslanectvím Spolkové republiky Německo v Praze a Pražským literárním domem autorů německého jazyka jsme připravili v našem sídle vánoční koncert, na kterém zazněly ukázky z literatury i z hudby, vztahující se k českým a německým vánočním tradicím. Koncert byl důležitým pojítkem české a německé kultury v Praze a vyvrcholením činnosti spolku v roce 2012.
Úvodní slovo přednesl ředitel Pražského literárního domu autorů německého jazyka David Stecher, průvodkyní pořadem a zároveň přednášejícím byla PaedDr. Vlasta Lopuchovská.
Vánoční koncert zazněl v podání klavírního kvarteta Ad libitum.

Spolek na realizaci své činnosti v roce 2012 obdržel dotaci Ministerstva kultury České republiky č. 14 060/2012 ORNK/ZMA a účelovou dotaci – grant Hlavního města Prahy DOT/62/05/00/2012.
Díky těmto grantovým podporám, finančním prostředkům spolku a spolupořadatelů můžeme realizovat uvedené aktivity.

 V Praze dne 10.7.2013              

Za Spolek Praha-Cáchy/Aachen
Silvia Pavlicová, předsedkyně
www.spolek-praha-cachy.cz

Zpráva o hospodaření Spolku Praha-Cáchy/Aachen za rok 2012
VÝDAJE:        
položka grant MKČR grant Hl.m.Prahy vlastní prostředky celkem
materiálové náklady 0,00 Kč 18 750,00 Kč 2 838,00 Kč 21 588,00 Kč
          materiál   479 Kč 444 Kč 923 Kč
          vybavení   18 271 Kč 2 118 Kč 20 389 Kč
          kancel.potřeby     276 Kč 276 Kč
         
nemateriálové n. (služby) 55 000,00 Kč 32 450,00 Kč 52 879,15 Kč 140 329 Kč
         přeprava osob a materiálu        
         cestovné   365 Kč   365 Kč
         propagace 8 000 Kč 286 Kč 282 Kč 8 568 Kč
         poštovné + bankovní poplatky   1 624 Kč 270 Kč 1 894 Kč
         honoráře přednášejících   4 000 Kč   4 000 Kč
         ubytování přednášejících   983 Kč 0 Kč 983 Kč
         tlumočnické služby 9 000 Kč   3 540 Kč 12 540 Kč
         ozvučení a tl. zařízení 38 000 Kč 3 192 Kč 34 Kč 41 226 Kč
         doprovod progr., hudba   22 000 Kč   22 000 Kč
         květiny pro přednášející     1 450 Kč 1 450 Kč
         občerstvení     11 303 Kč 11 303 Kč
         zpracování účetnictví     36 000 Kč 36 000 Kč
         
osobní náklady 0,00 Kč 8 800,00 Kč 0,00 Kč 8 800 Kč
        ostatní osobní náklady   8 800 Kč   8 800 Kč
         
c e l k o v ý   n á k l a d 55 000,00 Kč 60 000,00 Kč 55 717,15 Kč 170 717,15 Kč
         
PŘÍJMY:        
zdroj       částka
vlastní finanční vklad       40 500 Kč
přísp. účastníků doprovod.akcí       13 335 Kč
grant Hl.m.Praha       60 000 Kč
grant MKČR       55 000 Kč
         
c e l k o v ý   p ř í j e m       168 834,54 Kč
         
V Praze dne 27.2.2013        
Zpracoval: Ing.arch.Miloš Tins, místopředseda Spolku Praha - Cáchy/Aachen