Rok 2018

  • Valná hromada Spolku Praha-Cáchy/Aachen
  • Karel IV. a pražská univerzita 1348/2018 - 670. výročí založení jedné z nejstarších evropských univerzit připomenul návštěvníkům přednášky PhDr. Michal Svatoš, CSc. Violoncellista Petr Nouzovský obohatil večer středověkou hudbou.
  •  Petr Brandl, mistr českého barokního malířství (1668-1735). Tuto skutečnost potvrdil ve svém vystoupení  prof. PhDr. Vít Vlnas, PhD. při příležitosti 350. výročí narození nejslavnějšího malíře českého baroka. Přednášku doplnili hudbou Josef Kekula (housle) a Petr Hejný (violoncello).
  •  Fenomén Leoš Janáček (1854-1928) - pod tímto názvem se konal večer, uspořádaný ve spolupráci  s nakladatelstvím Bärenreiter Praha. Jeho  šéfredaktorka PhDr. Eva Velická, PhD nám přiblížila životní osudy a dílo tohoto geniálního skladatele. Janáčkovy Hukvaldské písně zazněly v podání Smíšeného sboru MáTa, (sbormistryně Helena Velická), Zemlinského kvarteto zahrálo Smyčcový kvartet číslo 2 „Listy důvěrné“.
  • „Nic není ve světě senzačnějšího než doba, v níž žijeme“ – výrok Egona Erwina Kische si zvolila za titul své přednášky  Doc. Dr. Viera Glosíková, CSc., Hana Nohýnková (housle) nám svým hudebním vystoupením přiblížila  židovskou kulturu počátku 20. století.  
  • K výročí Emy Destinnové (1878-1930) Muzikolog RNDr. Jan Králík, CSc., je nejuznávanějším znalcem života a tvorby slavné sopranistky, což dokázal i ve své přednášce. Dobová nahrávka zpěvu Emy Destinnové rozezněla Mramorový sál Clam-Gallasova paláce.
  • Průkopník české kinematografie a fotograf Jan Kříženecký (1868-1928). Mgr. Miroslava Přikrylová nám přiblížila fotografické sbírky, uložené v Archivu hl. města Prahy, MgA. Daniel Souček představil J. Kříženeckého jako zakladatele české kinematografie. Michaela Ericssonová (housle) a Jitka Balková (viola) svou hudbou oživily ukázky jeho filmové tvorby.
  • Pražská radnice na cestě k samostatnému Československému státu bylo tématem přednášky Mgr. Jany Konvičné. V ní se zabývala činností pražského staroměstského úřadu v době před, během a po 1. světové válce. V průběhu večera zazněly skladby českých autorů v podání Českého filharmonického kvarteta.
  • Národní muzeum v éře Československa, PhDr. Klára Woitschová, PhD., ředitelka Archivu Národního muzea, věnovala svou pozornost historii Muzea a jeho sbírek ve 20. století a jeho významu v dnešní době.
  • Vánoční koncert v interpretaci Kristýny Fialové (housle) a Petra Nouzovského (violoncello) byl důstojným zakončením programu roku  2018.