Rok 2017

 • Valná hromada Spolku Praha-Cáchy
 • ‚Ferdinand II. Tyrolský v českých a rakouských zemích (1547-1595)‘, 470. výročí počátku Ferdinandova působení jako místodržitele v Čechách. Přednášející PhDr. Ivan Prokop Muchka promluvil na téma letohrádek Hvězda. Renesanční hudba zazněla v podání loutnisty Jana Krejčího.
 • V tomto tématu pokračovala pod názvem „Na cestě do habsburské historie zámku Ambras aneb kdo byl Ferdinand Tyrolský“ PhDr. Veronika Sandbichler, ředitelka zámku Ambras, jedna z kurátorů česko-rakouské výstavy, která se uskutečnila ve Valdštejnské jízdárně NG. Vystavené předměty pocházely zčásti ze sbírek zámku Ambras. Hudební duo Hana Nohýnková (housle) a Jan Sedláček (violoncello) doprovodilo přednášející
 • Od Husa k Lutherovi‘- 500. výročí počátku německé a evropské reformace‘, Doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. promluvil o problematice reformace. Večer byl doplněn , dobovou hudbou v provedení flétnisty Lukáše M. Vytlačila.
 • ‚Malby ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta a jejich restaurování’ bylo tématem přednášky akademické malířky a restaurátorky RNDr. Mileny Nečáskové, vedoucí restaurátorského týmu Svatováclavské kaple. Dobová hudba zazněla v podání Hany Nohýnkové (housle) a Emanuela Gadalety (violoncello). Spolek následně  pro své členy zorganizoval návštěvu katedrály sv. Víta a Svatováclavské kaple s odborným průvodcem.
 • Přednáška ‚Marie Terezie a zrození moderního státu‘ doc. Daniely Tinkové, Ph.D. nám přiblížila život této výjimečné ženy, matky a hlavně panovnice. Hudební vystoupení  Martiny Bernáškové (flauto traverso) obohatilo tento večer věnovaný barokní době.
 • V hudebně-literárním večeru ‚Josef Mysliveček (1737-1781) Compositore alla forastiera‘ nám prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. přiblížil  českého skladatele evropského formátu, působícího v 18. století. Skladby z tvorby hudebního génia zazněly v podání netradičního smyčcového MIB Quartetu.
 • ‚Jan Evangelista Purkyně – živý odkaz badatele a myslitele‘, akce pořádaná ve spolupráci s časopisem Živa, který Purkyně založil. O životě a díle lékaře a přírodovědce J. E. Purkyně promluvil Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D. Úspěch večera završilo vystoupení houslistky Magdaleny Mašlaňové, členky České filharmonie.
 • PhDr. Milena Secká, CSc. byla autorkou přednášky ‚Josefa Náprstková (1838-1907) Historie Náprstkova muzea‘, ve které nás seznámila s životem manželky cestovatele Vojtěcha Náprstky a jejím zásadním vlivem na založení, sbírkovou činnost a další osudy známého pražského muzea, součásti Národního muzea.
 • Členové rodiny a příznivci známého malíře (Josef, Martin a Viktor Ladovi, Lev Pavluch, Zdena Burianová, Jana Sommerová a Jindřich Ulrich) vystoupili jako  přednášející během večera s názvem ‚Josef Lada (1887-1957)‘. Během zajímavé besedy a diskuse byl promítnut dokumentární film o J. Ladovi z roku 1955. Hudební doprovod tímto večerem zajistili Jiří Hurník (housle) a Natálie Hurníková (violoncello)
 • Tradiční vánoční koncert Spolku Praha-Cáchy/Aachen zazněl v podání Stamicova kvarteta, repertoár tvořily skladby Jana Václava Stamice, Wolfganga Amadea Mozarta i vánoční koledy.