Rok 2016

 • Valná hromada Spolku Praha-Cáchy/Aachen
 • Večer pro Karla IV. Pod tímto názvem jsme si připomněli 700. výročí narození „Otce vlasti“ Karla IV. (1316 – 1378). V literárně hudebním pořadu účinkovala Milena Steinmasslová, zpěvem a hrou na gotickou harfu a psalterii ji doprovázela Hana Sar Blochová
 • Jan Jessenius (1566 – 1621) a karolinská akademie. S osobností renesančního lékaře, filozofa a politika nás seznámila Mgr. Bohdana Divišová, hrou na hoboj večer obohatil Vilém Veverka.
 • Jaroslav Seifert (1901-1986), život díla. O básnické tvorbě i všeobecné genialitě nositele Nobelovy ceny promluvil literární historik doc.PhDr. Jiří Brabec, CS., ukázky z básní přednesl Jiří Schwarz. Čestnými hosty večera byli zakladatel Nadace Charty 77 František Janouch s manželkou Adou Kolman.
 • Slavná říše Inků a její potomci
  Pořad o životě indiánů v peruánských Andách pro nás připravil Nadační fond INKA. Indiánské melodie nám přednesla skupina indiánů z Equadoru. Výzamnými hosty večera byli velvyslankyně republiky Peru J.E. Liliana Torres-Mugaová a chargé dˇaffaires Venezuely Gustavo Sierra.
 • Jubilejní zemská výstava 1891 a česká společnost. Při příležitosti 125. výročí pořádání zemské výstavy v Praze nám samotnou výstavu i její architektonický odkaz dnešku připomenul prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.. Jazzová hudba zazněla v podání Radka Krampla (vibrafon) a Víta Ševce (kontrabas).
 • Architektonické skvosty - Johann Bernard Fischer z Erlachu (1656-1723). Úvodní slovo slavnostního večera přednesla kulturní atašé rakouského velvyslanectví a zástupkyně ředitelky Rakouského kulturního fóra Mgr. Waltraud Strommer. Hosté večera v rolích přednášejících PhDr. Martin Krummholz, PhD (Ústav dějin umění AV ČR) a Dr. Friedrich Polleroß (Ústav dějin umění Vídeňské university) zrekapitulovali své nejnovější výzkumy na dané téma. Krásná hudba v podání Jany Semerádové (barokní flétna) a Jana Krejčí (theorba) působivě obohatila večer.
 • Hudebně-besední večer při příležitosti 120. výročí založení České filharmonie uvádělo slovem a doplňovalo hudbou České filharmonické kvarteto ve složení: Štěpán Pražák-housle, Viktor Mazáček - housle, Jiří Poslední - viola, Jakub Dvořák- violoncello.
 • Fenomén Shakespeare. Tematický večer konaný při příležitosti 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara zazněl v podání „shakespearologa“ prof. PhDr. Martina Hilského, CSc.
 • Josef Šíma (1891- 1971) Praha-Henday- Paříž. Přednášku o výjimečném malíři proslovila PhDr. Anna Pravdová, PhD. , kurátorka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Hudba Bohuslava Martinů zazněla v podání houslisty Štěpána Pražáka a klavíristky Leny Bubenok.
 • Vánoční koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje pod vedením dirigenta Václava Mazáčka byl důstojným zakončením spolkového programu 2016.