Rok 2015

 • Valná hromada Spolku Praha-Cáchy/Aachen
 • Svatý Metoděj a jeho doba ve světle archeologických nálezů
  Jako součást oslav 1200. výročí narození sv. Metoděje přednesla přednášku Dorotea Wollnerová
 • Hildegard z Bingen
  V  literárně-hudebním večeru ‘LÁSKA JE NIKDY NEHASNOUCÍ OHEŇ‘ nám osobnost Hildegardy z Bingen představili Milena Steimasslová a hudbou a zpěvem Hana Blochová.
 • Karel IV – korunován císařem Svaté říše římské v Římě roku 1355
  Přednášku při příležitosti 660. výročí korunovace Karla IV. císařem Svaté říše římské přednesla PhDr. Kateřina Kubínová, PhD. Večer se konal pod záštitou a za osobní účasti J.E. Michele Pranchere-Tomassini, velvyslankyně Lucemburského velkovévodství v Praze
 • Jakub Jan Ryba – mistr České mše vánoční (1765-1815)
  Tématický večer se uskutečnil ve spolupráci se společností J.J. Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem. Program přednesli manželé Hoyerovi a Radko Štefan. Pořad byl doplněn hudbou Jakuba Jana Ryby.
 • Vzácný talent Václav Prokop Diviš (1696 - 1765)
  Tématický večer Experimenty Václava Prokopa Diviše a česká společnost při příležitosti 200. výročí jeho úmrtí jsme uskutečnili ve spolupráci s Historickou laboratoří elektrotechniky FEL ČVUT a Comeniem o.p.s. Přednášku proslovili Ing. Marcela Efmertová a Ing. Jan Mikeš.
 • Vzpomínka na Osvobozené divadlo
  V pořadu, věnovanému 90. výročí Osvobozeného divadla vystoupili František Cinger a Jaromír Farník. Písně z inscenace V+W Revue zahráli a zazpíali Veronika Janků, Hanuš Bor a Jiří Janouch
 • Josef Božek (1762–1835)
  Ing. Karel Zeithammer přednesl přednášku k 200. výročí předvedení parního vozu Josefem Božkem a 200. výročí narození Jana Pernera.
 • Nostalgický malíř Jakub Schikaneder (1855 – 1924)
  Přednášku u příležitosti 160. výročí narození významného českého umělce éry Národního divadla Jakuba Schikanedera proslovil prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. V pořadu zazněla hudba na hoboj v podání Viléma Veverky.
 • Odkaz Mistra Jana Husa současnosti – 600. výročí upálení Mistra Jana Husa (6. 7. 1415)
  V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho jako reformátora církve.
  Jan Hus byl po Johanu Wycliffovi, jehož myšlenkami a argumentací byl inspirován, jedním z prvních reformátorů církve, který téměř o jedno století předběhl své následovníky Martina Luthera, Jana Kalvína a Ulricha Zwingliho.
 • Tradiční vánoční koncert Spolku Praha-Cáchy/Aachen,
  Vánoční koledy v jazzových úpravách Karla Velebného zazněly v podání jazzové formace Vibe fantasy.