Rok 2014

 

 • Valná hromada Spolku
 • Ing. Dana Drábová, Ph.D. - Jaderná energie - přínosy a rizika.
 • Bohumil Hrabal (1914 – 1997) – mistr pera
  Bohumil Hrabal patřil k nejvýznamnějším a nejosobitějším spisovatelům druhé poloviny 20. století. Největší slávu mu přenesl román Příliš hlučná samota (1980). Jeho povídky a knihy byly předlohou pro filmové zpracování, vzpomeňme jenom Ostře sledované vlaky, Postřižiny, Obsluhoval jsem anglického krále ….. Našim hostem byl PhDr. Radko Pytlík, autor publikace o Bohumilu Hrabalovi.
 • Dr. Michael Londesborough – Zlato
 • Matyáš Bernard Braun (1684 – 1738), velikán pražského baroka
  Český sochař a řezbař tyrolského původu. Kolem roku 1710 se natrvalo usadil v Praze a hned jeho první socha Vidění sv. Luitgardy pro Karlův most mu získala obdiv Pražanů. Pro hraběte Františka Antonína Šporka vytvořil proslulé skulptury Cností a Neřestí před špitálem v Kuksu, které představují vrcholnou tvorbu českého baroka. Přednášejícím byl odborník – kunsthistorik z Ústavu dějin umění AV ČR PhDr. Martin Krummholz, PhD.
 • František Makeš : Pozor falzum ! Smutné i veselé příběhy z prostředí identifikace pravosti obrazů.
 • Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564 - 1621) - muž známý i neznámý
  Kryštof Harant patřil mezi přední hudební skladatele období renesance u nás,ale proslul také jako spisovatel, válečník a diplomat. Roku 1618 přešel Kryštof Harant z katolicizmu na protestanství a při pobělohorské perzekuci byl 21.6.1621 na Staroměstském náměstí popraven. Přiblížit jeho život nám přišla Doc. Mgr. Marie Koldinská, PhD.
 • První světová válka (1914-1918)
  Výstřely v Sarajevu 28. července 1914 odstartovaly do té doby nevídaný válečný konflikt, který zachvátil nejprve Evropu a posléze celý svět. Pořad byl připraven ve spolupráci s  odborem pro kulturu a EU záležitosti Autonomní oblasti Trentino, a Italským velvyslanectvím v Praze.
 • Josef Škvorecký (1924 – 2012)
  Josef Škvorecký patřil k nejvýznamnějším českým poválečným prozaikům. Po politickém skandálu následujícím vydání jeho prvního románu Zbabělci roku 1958 musel redakci opustit. Překládal americkou literaturu R.Bradburyho, W. Fauknera, E. Hemingwaye, R.Chandlera, W.Styrona.

  Po sovětské okupaci zůstal v exilu a spolu s manželkou se usadil v Torontu. Roku 1971 založili nakladatelství Sixty-Eight Publishers. V roce 1990 obdrželi manželé Josef Škvorecký a Zdena Salivarová Řád bílého lva.
  Večer se uskutečníl ve spolupráci se Společnosti Josefa Škvoreckého a s Literární akademií tvůrčího psaní Josefa Škvoreckého. Večer byl doplněn vhodnou hudbou.
 • Jiří Kolář (1914 – 2002)
  Ve čtyřicátých letech se stal členem skupiny 42 se snahou umělecky vyjádřit všední život. Do konfliktu s režimem se dostal počátkem padesátých let kvůli rukopisnému textu Rod Genorův. Devět měsíců trávil ve vyšetřovací vazbě a až v letech 1969 a 1970 mohl opět cestovat. V roce 1977 podepsal Chartu 77 a následných 10 let trávil ve vynucené emigraci v Paříži. Po roce 1989 žil střídavě v Praze a v Paříži.

  Pořad doplněný hudbou se uskutečnil ve spolupráci s Museem Kampa v Praze, dílo Jiřího Koláře nám přiblížil PhDr. Jiří Machalický
 • Alfréd Radok (1914 – 1976)
  P
  ředstavuje nejvýznamnější osobnost poválečné české divadelní režie. Významnými v jeho umělecké kariéře byly roky 1956-59, kdy s bratrem Emilem Radokem a scénografem J. Svobodou pracoval na projektu Laterny Magiky, který prověřil na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu. Roku 1968 ho zastihla srpnová okupace ve Švédsku, kde i zůstal a následně byl v Československu prohlášen za emigranta. Zemřel ve Vídni v roce 1976. V roce 1991 byl vyznamenán řádem T. G. Masaryka III. stupně in memoriam. O spolupráci při pořádání slavnostního večera jsme požádali Mgr. Honzu Petruželu.
 • Ćeský rok hudby 2014 a Vánoční koncert.
  Slovo o roku české hudby přednesla PhDr. Marie Ulrichová Hakenová, hudební část večera předvedlo Stamicovo kvarteto.