Rok 2013

 

 • Valná hromada Spolku
 • Pouť a poslání Cyrila a Metoděje na Moravě
  Přednáška se uskutečnila ve spolupráci a pod záštitou Pražské pravoslavné eparchie. Našim hostem byl ThDr. Jaroslav Šuvarský, PhD, představený a duchovní správce katedrály sv.Cyrila a Metoděje v Praze. Večer byl doplněn hudbou.
 • FameLab 2013 - Bavme se vědou
  Regionální kolo mezinárodní soutěže mladých vědců.
 • Setkání s prof. Martinem Hilským - Všechny podoby lásky.
  Hra na klavír v podání p. Daniela Dobiáše.

  Ve spolupráci s British Council.
 • Prof. Dr. Václav Pačes, DrSc, dr.h.c. - Hraní si na boha
  Přednáška uznávaného biochemika, ve spolupráci s British Council
 • Václav IV. – král skutečný a král legendární
  O Václavu IV., o Janu Nepomuckém a o mnohém dalším nás informoval jeden z nejrenomovanějších českých medievistů prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
 • Otto Wichterle (1913-1998)
  Večer se uskutečnil za účasti ředitele Ústavu makromolekulární chemie AV ČR RNDr. Františka Rypáčka, CSc. a emeritního předsedy AV ČR prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc. Na svého manžela zavzpomínala rovněž Dr. Linda Wichterlová
 • Jaroslav Hašek (1883- 1923)
  Přednášející PhDr. Radko Oytlík, CSc., nám přiblížil život a dílo tohoto světoznámého spisovatele
 • Metamorfózy politiky – pomníky v 19. století v Čechách
  Přednášku a komentovanou prohlídku výstavy pro nás připravila kurátorka výstavy Mgr. Kateřina Kuthanová.
 • Galerie hlavního města Prahy a jejich 50 let činnosti
  S historií a činností Galerie nás seznámili PhDr. Magdalena Juříková, ředitelka GHMP, kurátorky PhDr. Olga Malá, PhDr. Hana Rousová, PhDr. Jana Larvová, Mgr. Sandra Baborovská a vedoucí lektorského oddělení a knihovny Mgr, Lucie Haškovcová
 • Televizní předpověď počasí
  S tajemstvím tvorby tohoto pořadu nás seznámila Mgr. Alena Zárybnická
 • Mikoláš Aleš (1852-1913) – malíř Národního divadla
  Mikoláš Aleš patří k nejvýznamnějším malířům „Generace Národního divadla“ a ke klasikům českého umění 19.století.
 • Vánoční koncert Spolku Praha-Cáchy/Aachen
  Vánoční koledy zazněly v podání souboru Musica Bohemica