Rok 2012

 

 • Valná hromada Spolku Praha-Cáchy/Aachen
 • FameLab - Bavme se vědou
  1. regionální kolo mezinárodní soutěže mladých vědců - ve svých tříminutových vystoupeních se snažili srozumitelně a zábavně představit své vědecké bádání
 • Zlatá bula sicilská (1212) - počátky české státnosti
  V roce 2012 uplynulo 800 let od vydání listiny. Zlatá bula sicilská představuje základní státoprávní dokument, od něhož se odvíjí kontinuální prosazení dědičné královské hodnosti pro českého panovníka.  Hostem večera byl prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D., člen Historického ústavu Masarykovy univerzity v Brně  a autor publikace „Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti“ (Praha 2005).
 • Večer Boženy Němcové – vzpomínání na velkou ženu
  Božena Němcová je pokládána za zakladatelku české prózy. Pořad byl připraven ve spolupráci s Muzeem Boženy Němcové v České Skalici. Hosty večera byly režisérka dokumentárního filmu „Obrazy ze života Boženy Němcové“ Ljuba Václavová, Lenka Vlasáková, představitelka Boženy Němcové v uvedeném dokumentu, Libuše Heczková z FFUK a Mgr. Milan Horký, ředitel Muzea Boženy Němcové v České Skalici
 • Vzpomínka na Arnošta Lustiga
  Ve spolupráci se Společností Franze Kafky jsme uspořádali vzpomínkový večer na význačného, nedávno zemřelého spisovatele Arnošta Lustiga.

  Pořad se uskutečnil formou kulatého stolu s cílem připomenout nám přínos Arnošta Lustiga české a světové literatuře.
  Moderátorem pořadu byl Vladimír Karfík, diskutujícími Jiří Peňás, Michal Bauer a Aleš Haman
 • Rudolf II. Habsburský (1552 – 1612)  a jeho doba
  V roce kulatého výročí narození (460 let) i úmrtí (400 let)  významného římského císaře, uherského, českého a chorvatského krále Rudolfa II. jsme si přednáškou PhDr. Elišky Fučíkové zrekapitulovali nové poznatky o jeho životě a vášní pro umění.  Paní Fučíková, autorka největší rudolfinské výstavy v Praze (1997) promluvila na téma „Umění na dvoře Rudolfa II. …..po patnácti letech od výstavy víme více“.  Úvodní slovo a představení Dr.Fučíkové přednesl Doc. Dr.Václav Ledvinka, ředitel Archivu hl. města Prahy, hudba zazněla v podání souboru Vagantes.

  Druhým rudolfínským pořadem jsme nepřímo navázali na Dr.Fučíkovou a zabývali jsme se jedním z nejvýznamnějších a  nejznámějších vyobrazení  Rudolfa II – obrazem „Vertumnus“ od Giuseppe Arcimbolda. Naším vzácným hostem v  roli přednášejícího byl Dr. František Makeš,  akademický malíř a restaurátor, který přes dvacet let působil jako hlavní restaurátor královských sbírek na zámku Skoklosters ve Švédsku. Je držitelem ceny MZV ČR Gratias Agit za rok 2005 a  nejvyššího vyznamenání švédského krále za záchranu evropského kulturního dědictví. Dr. Makeš restauroval i zmíněný Arcimboldův  portrét císaře Rudolfa a právě  tento  obraz a jeho restaurování byly předmětem  přednášky.
  Večer zahájila velvyslankyně Švédského království v Praze Aannika Jagarden, která provedla i slavnostní křest publikace pana Makeše „ Giuseppe Arcimboldo -  Vertumnus a knihovník“.
 • Obecní dům (otevřen roku 1912) – klenot secesní architektury
  Reprezentační secesní budova Obecního domu patří ke klenotům pražské architektury. Večer k 100. výročí otevření této architektonicky i historicky významné pražské památky jsme pojali jako virtuální prohlídku Obecního domu, kterou nás provedli Ing.arch. Pavel Jerie (architekt rekonstrukce) a Ing. František Laudát (ředitel Obecního domu v čase rekonstrukce).
  Atmosféru večera umocnila svoji hrou na harfu  Zbyňka Šolcová.
 • Vzpomínání na Kamila Lhotáka (1912-1990 )
  Pod tímto názvem a ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků Hollar jsme připravili vzpomínkový večer při příležitosti 100. výročí úmrtí tohoto významného pražského malíře, grafika, ilustrátora a jednoho ze zakládajících členů Skupiny 42.
  Na Kamila Lhotáka vzpomínali jeho přátele prof.dr.František Dvořák, CSc, Ctibor Morávek, akad..malíř Vladimír Suchánek a herec Jan Kanyza, na akordeon zahrál prof. Ondřej Kabrna.
 • Ondráš Přibyla a Vojtěch Hanák: Vidět zvuk, slyšet světlo
  Fyzikálně-hudební představení.

  Pořad byl připraven ve spolupráci s British Council.
 • Martin Hilský – W. Shakespeare a jeho dílo
  O slavném anglickém dramatikovi a jeho díle pohovořil odborník nejpovolanější, profesor Martin Hilský, shakespearolog a špičkový překladatel. Překlad děl Williama Shakespeara v celé jeho úplnosti – vyšel v minulém roce a stal se jednou z nejprodávanějších knih nakladatelství Academia.

  Pořad byl připraven ve spolupráci s British Council
 • Peruánský večer
  Ve spolupráci s Nadačním fondem Inka jsme si vyslechli zajímavosti o tradičních obřadech v Andách,  ke kterým patří např. rituál uctění Matky země . Pořadem nás provázeli José Moreano z Peru, Dr.Olga Vilímkova a Dr.Iva Faltová. Hudba zazněla v podání ekvádorské skupiny Chayag.
 • Vánoční koncert česko-německých vánočních, literárních a hudebních tradic.
  6. prosince 1812 v letohrádku Šilboch v Libni představil německý divadelní režisér a ředitel Stavovského divadla Jan Karel Liebich pražské společnosti poprvé nazdobený vánoční stromeček - zvyk se v českém prostředí rychle ujal, rozšířil a v roce 2012 tomu bude už 200 let.
  Ve spolupráci s  Pražským literárním domem autorů německého jazyka jsme  oslavili vánoce s povídáním a hudbou. O vánočních jak českých tak německých tradicích nás informovala Dr. Vlasta Lopuchovská, předsedkyně české pobočky Společnosti pro německý jazyk (Gesellschaft für deutsche Sprache), klavírní kvarteto Ad Libitum zahrálo to nejhezčí z Dvořáka, Beethovena, Brahmse a jiných skladatelů
 • Spolek Praha-Cáchy/Aachen se zapojil do Týdne vědy a techniky, pořádaného Akademii věd ČR a ve spolupráci s British Council připravil i tuto přednášku
 • Adam Rutherford  - Hraní si na Boha, druhé stvoření