Rok 2010

 • Valná hromada Spolku Praha-Cáchy/Aachen
 • Tajemství německé Prahy v houslařství a literatuře. Ve spolupráci s Pražským literárním domem  autorů německého jazyka jsme  připravili večer zasvěcený houslím Jaroslava  Svěceného a literárnímu čtení  Zdenky Procházkové.
 • Zahájení  projektu „Viribus unitis - Spojenými silami“. Při výběru pořadů v rámci projektu jsme vycházeli z nejnovějších vědeckých výzkumů, a také  z aktuálních historických a uměleckých výročí. V rámci projektu zazněly následující komponované pořady:
 • Lucemburkové  na českém trůně. V roce 2010 uplynulo 700 let od nástupu Jana Lucemburského na český trůn a od jeho sňatku s Eliškou Přemyslovnou. Praha  toto výročí důstojně oslavila výstavou „Královská svatba. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310“, jež byla k vidění v domě U Kamenného zvonu. Prologem výstavy a zároveň jedním z doprovodných programů byl  námi  připravený pořad, věnovaný této historické události a také zákulisí příprav  výstavy.  Hosty večera byly Prof. Dr. Lenka Bobková, CSc a  autorka výstavy PhDr. Klára Benešovská. Pořad se uskutečnil ve spolupráci s Lucemburským
  velkovévodství v Praze, úvodní slovo přednesl J.E.Jean Falz.
 • Alfons Mucha očima své rodiny. Při příležitosti 150. výročí narození Alfonse Muchy jsme si připomněli tohoto uměleckého velikána. O odkazu Alfonse Muchy promluvil jeho vnuk John  Mucha, který spolu s matkou  Geraldine Muchovou založili  Muchovu nadaci. Pořad se uskutečnil ve spolupráci s British Councilem, záštitu nad večerem  převzala J.E.Sian McLeod, velvyslankyně Britského království v Praze, která přednesla  úvodní slovo.
 • A zapomenuti vejdeme do dějin. Osud německých antifašistů ze Sudet je možné převézt na jednoduchou formulaci: v roce 1938 bojovali spolu s Čechy proti převážné většině svých soukmenovců o udržení posledního demokratického státu ve střední Evropě, v roce 1945 museli více nebo méně dobrovolně opustit svou vlast. Host večera, spisovatelka Alena Wagnerová, představila český překlad knihy“A zapomenuti vejdeme do dějin“, prof.Phdr. Jan Křen knihu pokřtil. Úvodní slovo zaznělo v podání J.E. Johannese Haindla, velvyslance SRN v Praze  a J.E. Ferdinanda Trauttmansdorffa, velvyslance Rakouské republiky v Praze.
 • Franz Kafka a osud jeho knihovny. S životními cestami  pražského rodáka Franze Kafky i se zajímavým osudem jeho knihovny nás seznámila  ředitelka  Společností Franze Kafky PhDr.Markéta Mališová, vzácným hostem večera byl Arnošt Lustig.
 • Odkaz J. A. Komenského 21. století  aneb Všenáprava obrazem. Vzpomínkový večer věnovaný Janu Amosovi Komenskému, ve kterém nás ředitelka  Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze PhDr. Markéta Pánková a fotograf Jiří Všetečka seznámili s aktuálními výsledky svých výzkumu.
 • I. světová válka z nového úhlu pohledu – Asinara (Oslí ostrov). Historické  události  I. světové války nám přiblížili Giovanni Terranova - italský historik, Reiner Pauli -  mnichovský pedagog, Tomáš Svoboda - vědecký pracovník, vnuk jednoho z českých vojáků internovaných na Asinaře a  Lucie Chvojková - novinářka.
 • Návštěva výstavy „Hans von Aachen“ na Pražském hradě. PhDr. Eliška Fučíková, autorka výstavy nás obeznámila i s informacemi, které nebyly součástí expozice.
 • Jubilanti . Spolek Praha-Cáchy/Aachen oslavil v minulém roce 10 let své existence.Ve spolupráci s Galerií La Femme (10 let)  a časopisem Xantypa (15 let) jsme pozvali do Clam-Gallasova paláce hosty-jubilanty. Bylo pro nás velkou ctí, že naše pozvání přijali skutečné osobnosti kulturního a vědeckého života, jak podotkl jeden z návštěvníků  - elita národa. Byli to: houslista Jaroslav Svěcený (50 let), malíř a grafik Oldřich Kulhánek (70 let), malíř a grafik Adolf Born (80 let), zakladatel dětské onkologie v ČR prof. MUDr. Josef Koutecký (80 let) a kunsthistorik prof. PhDr. František Dvořák (90 let). Velice úspěšný pořad obohatil svou krásnou hudbou jubilant Jaroslav Svěcený.
 • Síla lidskosti - Nickyho rodina. Režisér Matej Mináč nám připomenul výjimečný  příběh z II. světové války, kdy z nacisty okupovaného Československa  britský burzovní úředník  Nicholas Winton zachránil 669 převážně židovských dětí před jistou smrtí v koncentračních táborech. V průběhu večera jsme si promítli 20 minutovou ukázku z filmu Nickyho rodina, který měl premiéru 20. 1. 2011. Kromě pana Mináče byli hosty pořadu  čtyři dámy, které patří k „Wintonovým dětem“ a PhDr. Petr Frankl, historik Židovského muzea v Praze, který celou problematiku zasadil do historických souvislostí.
  Pořad jsme připravili  ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze a s  British Councilem. Zdravici  britské velvyslankyně v Praze J. E. Sian McLeod přečetla  Staša Závitkovská.
 • Vánoce u  Indiánů v Andách. Připravil spolek ve spolupráci s Nadačním fondem Inka.
 • Vánoční koncert Spolku Praha-Cáchy/Aachen, zpěv a hra na klavír v podání "Tria Mensi".