Rok 2008

 • Valná hromada Spolku Praha–Cáchy/Aachen
 • Zahájení projektu "Kdo jsou čeští mecenáši? Mecenášství a filantropie v historii a v současnosti". V rámci projektu zazněly následující komponované hudebně-literární pořady:
  ak. soch. Andrej Šumbera: Karel IV. – jeden z prvních českých donátorů
  Jiří Machalický – Jana Pelouchová: František Kupka a činnost Nadace Jana a Medy Mládkových
  ak. soch. Andrej Šumbera: Královská cesta
  Ing. L. Patrák – Mgr.P. Petráněk – Dr. I. Cafourek: Richard Wagner a jeho mecenáši
  Mgr. Zdeňka Řezníčková – Dr. Jitka Lněničková: Historie českého sklářství
  Hosty večera a zároveň účinkující byli Dr. Ing. Bruno Schreiber a Ing. Christian Clausen – nejvýznamnější mecenáši sbírky historického skla
  ak. soch. Andrej Šumbera: Relikviář sv. Maura
  Dr. Marie Klimešová – Mgr. Marie Bergmanová – Dr. Hana Larvová: Běla a Jiří Kolářovi
  Hostem večera byla paní Běla Kolářová
 • Josef Hlávka – největší mecenáš v historii českého národa. Hudebně-literární večer se uskutečnil ve spolupráci s Nadaci Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a byl součástí projektu "Jubilejní rok Josefa Hlávky"
 • František Makeš a jeho unikátní restaurátorská metoda. Věhlasný vědec, konzervátor, malíř a hlavně restaurátor rudolfínské sbírky umístěné ve švédských královských sbírkách nás seznámil s enzymatickou metodou restaurování obrazů a archiválií. Svůj patent pan Makeš věnoval České republice
 • Nadační fond Patronát Sedlčansko. Manželé Zinnebergovi založili nadaci, jejímž cílem je podpora zachování historických a kulturních tradic sedlčanského regionu. O činnosti obce a nadace promluvili starosta Sedlčan Ing. Jiří Burian a Dr. Jaroslav Nádvorník. Hostem večera byl Ulrich Graf von und zu Arco-Zinneberg
 • Dr. Olga Vilímková: Nadace Inka
 • Tradiční Adventní koncert a setkání členů spolku. Vánoční koledy zazněly v podání sboru Musica Bohemica