Jiří z Poděbrad (1420-1471) - král dvojího lidu

polek Praha-Cáchy/Aachen si Vás dovoluje pozvat na tematický večer "Jiří z Poděbrad (1420-1471) - král dvojího lidu", přednášku prosloví Prof.PhDr.Petr Čornej,DrSc., dne 4.3.2020 v Nostickém paláci (Maltézské náměstí 1, Praha 1). Hudba zazní v podání Dany Hegerové - flétna.

Fotogalerie