10 let činnosti

Vážené dámy a pánové,

 v roce 2010 uplynulo neuvěřitelných 10 let od založení Spolku Praha-Cáchy/Aachen. Byla to léta průkopnická, plná nadšení a obětavosti ze strany všech zúčastněných. To, co jsme za ta léta uspořádali, náš program, najdete popsáno na našich webových stránkách www.spolek-praha-cachy.cz. V tomto článku bych ráda upozornila na skutečnosti, které zde nenajdete.
Spolek a jeho členové prošli dlouhou cestou, na jejímž začátku se našich pořadů účastnilo cca 50-60 zájemců a dnes nám při většině pořádaných akcí už nestačí Mramorový sál Clam-Gallasova paláce s kapacitou 130 míst. I to je jeden z výsledku našeho snažení. Ovšem mnohém více o naši práci vypovídá fakt, že většina našich členů zůstala spolku po celá ta léta věrná, pravidelně navštěvují naše pořady a navíc se naše členská základna rozrůstá o nové příznivce - a to nás těší nejvíce.
Dovolte mi krátkou rekapitulaci. V uplynulých letech jsme se několikrát setkali s našimi německými přáteli z Cách, v roce 2007 jsme navštívili Svatou cášskou pouť a opět se potkali s manželi Wirtzovými. V roce 2009 jsme se v Praze zúčastnili předávání ceny sv.Vojtěcha, kterou každoročně pořádá Nadace Adalbert Stiftung, jejímž členem je náš cášský přítel Dr.H.H.Henrix. Kromě kontaktů s Německem udržujeme „pracovně-přátelské“ vztahy se zahraničními kulturními institucemi v Praze i z celonárodními a pražskými organizacemi.
A právě na tomto místě bych jim chtěla poděkovat. Díky nim se o našich aktivitách dovídá více zájemců a spolek může plnit a také rozšiřovat své cíle - podporovat kontakty mezi městy a jejich obyvateli jak v Německu, tak v Evropě, zkoumat jejích kulturně-historické vazby a navazovat na historické, architektonické a kulturně-duchovní dědictví. Naše poděkovaní za dlouhodobou podporu patří: Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze, Česko-německému fondu budoucnosti, British Councilu, Hlavnímu městu Praha, Židovskému muzeu v Praze, Ministerstvu zahraničních věcí ČR, Ministerstvu kultury ČR, velvyslanectví Švédského království v Praze. Dále bylo pro nás potěšením spolupracovat s Muzeem Šumavy v Sušici, se Společnosti Gustava Mahlera, Nadaci J. M. a Z. Hlávkových, Nadaci J. a M. Mládkových, Nadaci Checomacoco, Inka a s mnohými jinými.
Zvláštní poděkování patří řediteli Archivu hlavního města Prahy Doc.PhDr.Václavu Ledvinkovi, CSc. nejen za krásné zázemí v Clam-Gallasově paláci, ale i za aktivní podporu. A na závěr děkuji všem našim hostům v rolích přednášejících, díky jejich odpovědnému přístupu, vstřícnosti a profesionálním výkonům se může náš spolek chlubit pořady, jež jsou na vysoké odborné i umělecké úrovni.

 V Praze dne 20.10.2009

PhDr.Silvia Pavlicová,
předsedkyně Spolku Praha-Cáchy/Aachen