Vítejte

Kulturní Spolek Praha–Cáchy/Aachen, který si Vám dovolujeme představit na našich stránkách, se stal pro mnohé z jeho členů nedílnou součástí života. Scházejí se pravidelně na přednáškách, výstavách, koncertech a poznávacích zájezdech, které si sami navrhují i organizují, a činí tak z jediného důvodu – ze zájmu o historii a kulturu - umění, architekturu a literaturu.

Jak už sám název říká, svoji činnost Spolek zaměřuje hlavně na rozvíjení kulturní spolupráce a vzájemných vztahů mezi městy Prahou a Cáchami, snaží se o podporu národního porozumění a prohloubení česko-německých vztahů. V této oblasti spolupracujeme s partnerským spolkem Kulturverein Aachen–Prag, s nímž připravujeme vzájemná setkání členů obou spolků – ta se uskutečnila v roce 2001, 2004 a 2006 v Praze, v roce 2000, 2002 a 2007 v Cáchách. Další setkání připravujeme…. Protože jsme kulturní spolky, jsou tato setkání pečlivě připravena - doplněna přednáškami, koncerty nebo návštěvou zajímavých kulturních institucí. Kromě možností poznávat starou i novou historii a kulturní zvyky obou zemí umožňují navazovat na neformální bázi kontakty a nová přátelství mezi lidmi blízkých zájmů. Dovolím si dnes za český spolek konstatovat, že do Cách nejezdíme jako turisté obdivující krásy města, ale jako členové partnerského spolku, kteří jedou navštívit své přátele. Pevně věřím, že členové Kulturverein Aachen-Prag pociťují totéž. Při každé jejich návštěvě se snažíme vzájemné vazby upevňovat.

Pražský spolek při své pražské přednáškové činnosti od roku 2012 úspěšně realizuje projekty zaměřené na připomínku významných výročí osobností, historických událostí a kulturních institucí, které se setkávají s velkým zájmem členů Spolku i jeho příznivců. Formou vědecko-populárních přednášek doprovázených dobovou hudbou se snažíme nabídnout pestrou paletu kvalitních, kultivovaných a zajímavých pořadů, které přinášejí hodnotný odborný i umělecký zážitek.

Při výběru přednášejících klademe důraz na jejich vědeckou a odbornou erudici, profesionální přístup i rétorické schopnosti. Tato náročná kritéria uplatňujeme i při výběru hudebního doprovodu. Tím se snažíme naplňovat cíle projektů - důstojným způsobem připomínat společné kořeny české, německé a jiné evropské kultury a oživovat její tradice.

Internetové stránky, které jste navštívili, Vám nabízí nejen aktuální program Spolku a přehled jeho činnosti za uplynulé období, ale i mnohem více...

PhDr. Silvia Pavlicová
předsedkyně Spolku Praha
Cáchy/Aachen