Úvodem...

Kulturní Spolek Praha–Cáchy/Aachen, jenž si Vám dovolujeme představit na našich stránkách, se stal pro mnohé z jeho 140 členů nedílnou součástí života. Scházejí se pravidelně na přednáškách, výstavách, koncertech a poznávacích zájezdech, které si sami navrhují i organizují, a činí tak z jediného důvodu – ze zájmu o historii, kulturu, umění, literaturu a architekturu.

Jak už sám název říká, svoji činnost spolek zaměřuje hlavně na rozvíjení kulturní spolupráce a vzájemných vztahů mezi městy Prahou a Cáchami, snaží se o podporu národního porozumění a prohloubení česko-německých vztahů. V této oblasti úzce a také úspěšně spolupracujeme s partnerským spolkem Kulturverein Aachen–Prag, s nímž připravujeme vzájemná setkání členů obou spolků. A právě těmto setkáním přikládáme velký význam – uskutečnila se v roce 2001, 2004 a 2006 v Praze, v roce 2000, 2002 a 2007 v Cáchách. Protože jsme kulturní spolky, jsou tato setkání pečlivě připravena a doplněna přednáškami, koncerty nebo návštěvou zajímavých kulturních institucí. A kromě možností poznávat novou historii a kulturní zvyky obou zemích od lidí blízkých zájmů, umožňují vytvářet nová přátelství a navazovat kontakty na neformální bázi. Dovolím si dnes říct za český spolek, že do Cách nejedeme jako turisté obdivující krásy města, ale jako členové partnerského spolku, kteří jedou navštívit své přátele. Pevně věřím, že členové Kulturverein Aachen-Prag pociťují totéž, a při každé jejich návštěvě se snažíme tyto vzájemné vazby upevňovat.

Internetové stránky, které jste navštívili, Vám nabízí jak aktuální program spolku, tak i přehled jeho činnosti za uplynulé období. Spolek vydává pravidelně i Sborník přednášek, které zazněly na jeho půdě v Clam-Gallasově paláci od renomovaných odborníků a na které jsme patřičně hrdí. Tímto jim chci všem poděkovat za jejich ochotu a čas, jenž nám věnovali.

Naše poděkování patří také řediteli Archivu hlavního města Prahy Doc. Dr. Václavu Ledvinkovi, CSc., za krásné zázemí v Clam-Gallasově paláci, manželům Wirtzovým za štědré mecenášství, manželům Blažkovým a všem osobnostem z české i německé kulturní oblasti, kteří nám poskytli své názory na naši činnost uveřejněné zde, Česko-německému fondu budoucnosti a hlavnímu městu Praha za finanční podporu.

PhDr. Silvia Pavlicová
předsedkyně Spolku Praha
Cáchy/Aachen