Příští program

 

Vážené dámy, vážení pánové,

na spolkové pořady je vybíráno vstupné v rozmezí 50 – 100 Kč.

Členové Spolku budou nadále platit pouze členský příspěvek 400 Kč ročně, ale musí být uhrazen nejpozději před první návštěvou člena na spolkové akci. V opačném případě jsou povinni uhradit stanovené vstupné.

PhDr. Silvia Jenček Pavlicová, předsedkyně Spolku Praha-Cáchy/Aachen