Příští program

Hudební večer Spolku Praha-Cáchy/Aachen aneb Co nám rok 2017 vzal a co nám dal

Vzpomínkový večer členů Spolku Praha-Cáchy/Aachen a jejich příznivců, ohlédnutí za uplynulým rokem, kritické i zábavné zhodnocení činnosti Spolku Praha-Cáchy/Aachen, s krásnou hudbou, která bude tentokrát tvořit hlavní náplň večera.

Na pořadu bude:

J.V. Stamic: Smyčcový kvartet B dur
1. Allegro
2. Andante
3. Allegro

W.A. Mozart: Smyčcový kvartet G dur
1. Allegro vivace assai
2. Menuetto, Allegro
3. Andante cantabile
4. Molto allegro

Výběr vánočních koled

 

Vstup pro nečleny Spolku Praha-Cáchy/Aachen bylo stanoveno na 100,- Kč
Termín: 14. prosinec 2017

Vážené dámy, vážení pánové,

na spolkové pořady je vybíráno vstupné.

Členové Spolku budou nadále platit pouze členský příspěvek 400 Kč ročně, ale musí být uhrazen nejpozději před první návštěvou člena na spolkové akci. V opačném případě jsou povinni uhradit stanovené vstupné.

PhDr. Silvia Jenček Pavlicová, předsedkyně Spolku Praha-Cáchy/Aachen