Příští program

Průkopník a zakladatel české kinematografie Jan Kříženecký (1868-1921).
Pražský rodák Jan Kříženecký původně studoval architekturu na ČVUT v Praze a stal se revidentem stavebního úřadu města Prahy. Byl také vášnivým fotografem, a to tak znamenitým, že byl městským archivem požádán o fotodokumentaci starých, historicky hodnotných domů, ulic a dalších památek pro jejich soupis před likvidací v rámci asanace staré Prahy. Díky Kříženeckému se v Archivu hl. města Prahy zachovalo více než 4 000 cenných fotografií staré Prahy z let 1902-1915.
Když Kříženecký v roce 1896 spatřil v hotelu U saského dvora ‚pohyblivé obrázky‘ bratří Lumiérů, úplně ho uchvátily. V roce 1898 koupil s přítelem J. F. Pokorným od Lumiérů kinematografický přístroj, získal šest kotoučků neexponovaného filmu a založil první českou filmovou výrobnu. Vůbec mu nevadilo, že musel filmy zpracovávat ve vaně a sušit je v průvanu. Ještě téhož roku na Výstavě architektury a inženýrství v Praze předvedl své první filmy. V prosté dřevěné boudě nazvané Český kinematograf viděli diváci dění v pražských ulicích (Purkyňovo náměstí na Vinohradech, Polední výstřel z děla na baště sv. Tomáše) a dostali možnost spatřit sami sebe na filmovém plátně.
V blízkosti boudy Kříženecký s Pokorným natočili první české hrané filmy ‚Dostaveníčko ve mlýnici‘, ‚Výstavní párkař a lepič plakátů‘ a ‚Smích a pláč‘. V následujících letech se Kříženecký věnoval dokumentárnímu filmu, od roku 1912 vedl kino Louvre na Národní třídě, od roku 1918 byl ředitelem kina Světozor. Zemřel 9. února 1921 – v době, kdy se začala naše kinematografie plně rozvíjet.
Díky Janu Kříženeckému jako průkopníkovi nového technického a uměleckého oboru se Čechy staly šestou zemí na světě, kde se začalo s filmováním. Roku 1946 obdržel in memoriam titul Průkopník české kinematografie. Při příležitosti 150. výročí narození Jana Kříženeckého a 120. výročí vzniku české kinematografie připravíme večer věnovaný fotografii, filmu a osobnosti Jana Kříženeckého – se vším nás seznámí Mgr. Miroslava Přikrylová a MgA. Daniel Souček, 

Hudbou večer doprovodí Michaela Ericssonová (housle) a Jitka Balková (viola)

Termín: 4. říjen 2018

Vstupné pro nečleny spolku bylo stanoveno na 50,- Kč