Příští program

Josefa Náprstková (1838-1907) - Historie Náprstkova muzea

Náprstkovo muzeum jako součást Národního muzea sídlí v staropražském domě U Halánků, jenž v roce 1826 zakoupili manželé Fingerhutovi spolu s pivovarem a vinopalnou. Jejich mladším synem byl český vlastenec, mecenáš, politik a národní buditel Vojtěch Náprstek (1826-1894). Ten se po 10 letech strávených ve Spojených státech snažil své zkušenosti a vědomosti zúročit ve prospěch české společnosti, a proto vybudoval soukromé České průmyslové muzeum s cílem pomoci zaostalé české výrobě. Muzeum se stalo centrem české inteligence. Byly zde shromážděny etnografické a umělecké sbírky přivezené jeho přáteli z celého světa. Po smrti V. Náprstka se tato instituce změnila v národopisné muzeum a po roce 1946 bylo jeho zaměření orientováno výhradně na neevropské kultury. Součástí muzea je veřejná knihovna, která nabízí kromě knih a periodik i kolekce, z nichž mnohé založil již Vojta Náprstek.
Od roku 2014 muzeum realizuje výstavní program s názvem ‘Okno do světa’. V rámci mezinárodních výstavních projektů zde byly návštěvníkům představeny kultury Súdánu, Ázerbájdžánu a Bhútánu a nyní zde probíhá výstava ‘Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu’.

Vstup pro nečleny Spolku Praha-Cáchy/Aachen bylo stanoveno na 50,- Kč
Termín: 22. listopadu 2017

Vážené dámy, vážení pánové,

na spolkové pořady je vybíráno vstupné.

Členové Spolku budou nadále platit pouze členský příspěvek 400 Kč ročně, ale musí být uhrazen nejpozději před první návštěvou člena na spolkové akci. V opačném případě jsou povinni uhradit stanovené vstupné.

PhDr. Silvia Jenček Pavlicová, předsedkyně Spolku Praha-Cáchy/Aachen