Příští program

100. výročí vzniku společného státu Čechů a Slováků (1918-2018)
Již v roce 2016 uzavřeli zástupci předních českých a slovenských institucí memorandum o spolupráci při přípravě akcí připomínajících 100. výročí založení společného státu Čechů a Slováků. Sérii výstav připomínajících v průběhu roku 2018 naši společnou historii uspořádá šest předních kulturních institucí z obou zemí. Hlavním bodem jubilejních oslav bude společná Česko-slovenská/Slovensko-česká expozice, která bude od dubna do září 2018 zpřístupněna v prostorách Bratislavského hradu a v říjnu doputuje do Národního muzea v Praze. Koncepce výstavy je založena na konkrétních lidských osudech a kromě vzniku Československa se bude věnovat všem důležitým mezníkům a událostem v životě obou národů ve 20. století a zvláště jejich soužití ve společném státě v období 1918-1992.

Termín: 19. listopad 2018

Pořad se uskuteční v Brožíkově sále Staroměstské radnice

Vstupné pro nečleny spolku bylo stanoveno na 50,- Kč