Představitelé spolku

Představenstvo spolku

Čestní členové spolku

Předsedkyně Adolf Born
PhDr. Silvia Pavlicová PhDr. Kateřina Bečková
František Černý
Místopředseda - hospodář Akad.mal. Vladimír Suchánek
Ing. arch. Miloš Tins Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
Prof.MUDr. Jan Koutecký, CSc.
Pokladník Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
Ing. Stanislava Vařeková Bettina Lobkowitz
Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
Tisková tajemnice MUDr. Jiří Spáčil, CSc.
Zina Širůčková Jaroslav Svěcený
PhDr. Helga Turková
Kulturní referentka J. Em. Miloslav kardinál Vlk, emeritní arcibiskup pražský
Ing. Jaroslava Otipková Prof. Ing. Zdenek Vospěl, CSc.
Prof. RNDr. Ivan Wilhelm, DrSc.
Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc.

Dozorčí rada

Čestná předsedkyně spolku

Předseda Věra Blažková
Ing. Pavel Ochotný předsedkyně Kulturvereien Aachen-Prag

Členové

Ing. Jarmila Neumannová, Ing. Jiří Mašek