Představitelé spolku

Představenstvo spolku Čestní členové spolku
Předsedkyně PhDr. Kateřina Bečková
PhDr. Silvia Jenček Pavlicová František Černý
Akad.mal. Vladimír Suchánek
Místopředseda - hospodář Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc.
Ing. arch. Miloš Tins Prof.MUDr. Jan Koutecký, CSc.
Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.
Pokladník Bettina Lobkowitz
Ing. Stanislava Vařeková Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.
MUDr. Jiří Spáčil, CSc.
Tisková tajemnice Jaroslav Svěcený
Zina Širůčková PhDr. Helga Turková
Prof. Ing. Zdenek Vospěl, CSc.
Kulturní referentka Prof. RNDr. Ivan Wilhelm, DrSc.
Ing. Jaroslava Otipková Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.
Prof. Ing. Petr Zuna, CSc.
Dozorčí rada
Předseda
Ing. Pavel Ochotný
Členové
Ing. Jarmila Neumannová, Ing. Jiří Mašek