Představitelé spolku

Představenstvo spolku Čestní členové spolku Dozorčí rada
Předsedkyně PhDr. Kateřina Bečková Předseda
PhDr. Silvia Jenček Pavlicová František Černý Ing. Václav Šilhavý
  Akad.mal. Vladimír Suchánek  
Místopředseda Prof. Ing. Václav Havlíček, CSc. Členové
Ing. arch. Miloš Tins Prof.MUDr. Jan Koutecký, CSc. Ing. Jarmila Neumannová
  Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. Ing. Jiří Mašek
Hospodář Bettina Lobkowitz  
Bc. Olga Minářová Prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc.  
Pokladník MUDr. Jiří Spáčil, CSc.  
Ing. Stanislava Vařeková Jaroslav Svěcený  
Tisková tajemnice PhDr. Helga Turková  
Zina Širůčková. Prof. Ing. Zdenek Vospěl, CSc.  
Kulturní referentka Prof. RNDr. Ivan Wilhelm, DrSc.  
Ing. Gabriela Kalinová Prof. Ing. Jiří Witzany, DrSc.  
Ing. Jaroslava Otipková Prof. Ing. Petr Zuna, CSc.