Přehled roků

Rok 2018

 • Valná hromada Spolku Praha-Cáchy/Aachen
 • Karel IV. a pražská univerzita 1348/2018 - 670. výročí založení jedné z nejstarších evropských univerzit připomenul návštěvníkům přednášky PhDr. Michal Svatoš, CSc. Violoncellista Petr Nouzovský obohatil večer středověkou hudbou.
 •  Petr Brandl, mistr českého barokního malířství (1668-1735). Tuto skutečnost potvrdil ve svém vystoupení  prof. PhDr. Vít Vlnas, PhD. při příležitosti 350. výročí narození nejslavnějšího malíře českého baroka. Přednášku doplnili hudbou Josef Kekula (housle) a Petr Hejný (violoncello).
 •  Fenomén Leoš Janáček (1854-1928) - pod tímto názvem se konal večer, uspořádaný ve spolupráci  s nakladatelstvím Bärenreiter Praha. Jeho  šéfredaktorka PhDr. Eva Velická, PhD nám přiblížila životní osudy a dílo tohoto geniálního skladatele. Janáčkovy Hukvaldské písně zazněly v podání Smíšeného sboru MáTa, (sbormistryně Helena Velická), Zemlinského kvarteto zahrálo Smyčcový kvartet číslo 2 „Listy důvěrné“.
 • „Nic není ve světě senzačnějšího než doba, v níž žijeme“ – výrok Egona Erwina Kische si zvolila za titul své přednášky  Doc. Dr. Viera Glosíková, CSc., Hana Nohýnková (housle) nám svým hudebním vystoupením přiblížila  židovskou kulturu počátku 20. století.  
 • K výročí Emy Destinnové (1878-1930) Muzikolog RNDr. Jan Králík, CSc., je nejuznávanějším znalcem života a tvorby slavné sopranistky, což dokázal i ve své přednášce. Dobová nahrávka zpěvu Emy Destinnové rozezněla Mramorový sál Clam-Gallasova paláce.
 • Průkopník české kinematografie a fotograf Jan Kříženecký (1868-1928). Mgr. Miroslava Přikrylová nám přiblížila fotografické sbírky, uložené v Archivu hl. města Prahy, MgA. Daniel Souček představil J. Kříženeckého jako zakladatele české kinematografie. Michaela Ericssonová (housle) a Jitka Balková (viola) svou hudbou oživily ukázky jeho filmové tvorby.
 • Pražská radnice na cestě k samostatnému Československému státu bylo tématem přednášky Mgr. Jany Konvičné. V ní se zabývala činností pražského staroměstského úřadu v době před, během a po 1. světové válce. V průběhu večera zazněly skladby českých autorů v podání Českého filharmonického kvarteta.
 • Národní muzeum v éře Československa, PhDr. Klára Woitschová, PhD., ředitelka Archivu Národního muzea, věnovala svou pozornost historii Muzea a jeho sbírek ve 20. století a jeho významu v dnešní době.
 • Vánoční koncert v interpretaci Kristýny Fialové (housle) a Petra Nouzovského (violoncello) byl důstojným zakončením programu roku  2018.

Rok 2001

 

 • Valná hromada Spolku Praha–Cáchy/Aachen
 • Doc. Ing. František Mysliveček: Klášterní kostel P. Marie a Karla Velikého v Praze na Karlově
  Přednáška spojená s prohlídkou areálu kostela
 • Pražská návštěva manželů Wirtzových, významných německých mecenášů našeho spolku
 • Václav Kovanda: Historie hradu Jenštejna u Prahy
  Přednáška s prohlídkou hradu
 • Sympozium spolku na téma "Česko-německé vztahy v minulosti a současnosti"
 • Návštěva členů a hostů cášského partnerského spolku Kulturverein Aachen–Prag ve dnech 24.–26. 9. 2001 v Praze, na kterou navázaly prohlídky i dalších českých historických měst zařazených v seznamu UNESCO. V pražském Clam-Gallasově paláci přednesli přednášky Dr. Hans Hermann Henrix: Svatý Adalbert–Vojtěch z Prahy a jeho evropský význam; a Armin Laschet, MP: Česko-německé vztahy a cesta České republiky do Evropské unie. Pro členy i hosty našeho partnerského spolku byl v rámci sympozia uspořádán koncert pěveckého sboru Schola cantorum sanctae Caeciliae z Kladna-Rozdělova (sbormistr Jan Čambal). Na pražský program sympozia navazovala společenská setkání i prohlídky historických památek Prahy
 • Ing. Jan Findejs: Naši panovníci a královské plemeno pražských krysaříků
 • Koncert pěveckého sboru Schola cantorum sanctae Caeciliae k poctě svátku Krista Krále v kostele sv. Václava v Kladně-Rozdělově za účasti členů spolku a hostů.
 • Adventní koncert pěveckého sboru Schola cantorum sanctae Caeciliae z Kladna-Rozdělova (sbormistr Jan Čambal) s následným předvánočním setkáním členů spolku i přítomných hostů

 

Rok 2002

 • Valná hromada Spolku Praha–Cáchy/Aachen
 • Prof. PhDr. Jiří Pešek,CSc.: Korunovace Ferdinanda I. v cášském dómu v roce 1531
 • Návštěva katedrály sv. Víta v Praze s prohlídkou dolního triforia, průvodce PhDr. Jana Černá
 • Jednodenní spolkový výlet na hrad Karlštejn s prohlídkou hradu a kaple sv. Kříže
 • Doc. Dr. Jiří Dvorský: Hans von Aachen, malíř rudolfínské doby
 • Tematický spolkový zájezd do Cách k uctění výročí úmrtí římského císaře Otty III. v roce 1002 s účastí na benefičním koncertě v cášském dómu. Součástí programu zájezdu byla návštěva císařských falcí a dalších pamětihodností měst Paderbornu a Goslaru
 • Tradiční Adventní koncert pěveckého sboru Schola cantorum sanctae Caeciliae z Kladna s následným předvánočním setkáním členů spolku i přítomných hostů

Rok 2003

 • Valná hromada Spolku Praha–Cáchy/Aachen
 • Geraldine Muchová: Proč byl malíř Alfons Mucha známější více v cizině než doma
 • Dvoudenní spolkový zájezd s návštěvou zámeckého areálu Lednice a Vídně
 • Sonda do pohřbívání v katedrále sv. Víta v Praze – přednáška paní Jany Janouškové s prohlídkou katedrály
 • Návštěva Lobkowiczkého paláce na Malé Straně, sídla německého velvyslanectví v Praze, s prohlídkou
 • Jednodenní spolkový výlet do památného sídla Přemyslovců Budče a na hrad Okoř, průvodce Phdr. Naďa Profantová
 • Cemballový koncert prof. Zuzany Růžičkové z díla J. S. Bacha v Clam-Gallasově paláci
 • Lenka Reinerová (jediná současná pražská německy píšící spisovatelka): Česko-německo-židovská Praha
 • Tradiční Adventní koncert pěveckého sboru Schola cantorum sanctae Caeciliae z Kladna-Rozdělova s předvánočním setkáním členů spolku i přítomných hostů

Rok 2004

 • Přednáška s návštěvou kaple sv. Václava v pražské katedrále sv. Víta, průvodce Jana Janoušková
 • Valná hromada Spolku Praha–Cáchy/Aachen
 • Návštěva Arcibiskupského paláce v Praze s přednáškou archiváře arcibiskupství Mgr. Viléma Horáka
 • K. Ksandr: Vídeňský stavitel a český architekt Josef Hlávka
 • Jednodenní spolkový výlet s návštěvou zámečku v Lužanech, sídla českého a vídeňského stavitele a architekta Josefa Hlávky s přednáškou ředitelky zámku Jany Blümelové. Součástí výletu byla návštěva města Přeštic, rodiště architekta Hlávky, průvodce Jan N. Mrkvička
 • Jednodenní výlet na Mělník s prohlídkou městských pamětihodností, návštěvou zámku a vinných sklepů knížat Lobkowiczů. Průvodcovství zámku se ujala Bettina Lobkowiczová, které na závěr bylo předáno čestné členství našeho spolku
 • Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.: Praha a habsburská monarchie
  Přednáška spojená s prohlídkou výstavy "Habsburské století. Praha a české země v dunajské monarchii v období let 1791–1914" v Clam-Gallasově paláci
 • Zahájení tematického cyklu "Sousedství Čechů a Němců v průběhu staletí", s následujícím obsahem:
 • Koncert duchovní hudby u příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie v kostele Matky Boží před Týnem v Praze. Účinkovali pražský komorní orchestr Berg a Aachener Kammerchor za účasti členů Kulturverein Aachen–Prag, Spolku Praha–Cáchy/Aachen a jejich hostů
 • Dr. H. Altmann – Dr. C. Weinstock: Kaiser Leopold I. Bildliche Darstellungen in Aachen. Leben und Wirken im Reich und in Aachen
 • Prof. Dr. Falk Wiesemann: Židovské knižní umění mezi Prahou a Rýnem
  Cyklus byl realizován s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti
 • Adventní koncert s předvánočním setkáním členů spolku a přítomných hostů

Rok 2005

 • Valná hromada Spolku Praha–Cáchy /Aachen
 • PhDr. Vlasta Čiháková-Noshiro: Hraběnka Mitsuko Coudenhove-Kalergi
  Přednáška spojená s koncertem kvarteta mladých japonských umělců, studentů Pražské konzervatoře s následnou ukázkou japonského čajového obřadu. Přednášku zahájil pan Toyokazu Kubota, rada japonského velvyslanectví v Praze
 • PhDr. Alena Wagnerová: Baronka Sidonie Nádherná a její přátelé (R. M. Rilke, K. Kraus, Dora Pejačević a další), s následným předvedením skladeb Dory Pejačević v podání houslistky Biljany Pelić a kytaristy Ozrena Mutaka. Přednášku zahájil pan Željko Posavec, rada chorvatského velvyslanectví v Praze
 • Jednodenní výlet s návštěvou zámku a zámeckého parku ve Vrchotových Janovicích, sídla rodiny Nádherných
 • Vycházka do parku v Průhonicích v období kvetoucích rododendronů a azalek, dendrologický výklad Ing. Eva Dušková
 • Výstava obrazů miniatur Jindřicha Ulricha, člena spolku, ve výstavních prostorách Clam-Gallasova paláce. Úvodní slovo Doc. dr. Vít Vlnas
 • Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.: Císař Rudolf II.
 • Jednodenní výlet do Vráže a Svatého Jana pod Skalou
 • PhDr. Jana Volfová: Jan Lucemburský (1296–1346) – 710 let od jeho narození a 660 let od úmrtí
 • František Černý: Česko-německé vztahy a jejich perspektivy očima bývalého velvyslance České republiky v Berlíně
 • Návrat ke kořenům – návštěva výstavy spojená s prohlídkou Národního archivu v Praze-Chodově, odborný výklad PhDr. Emílie Benešová
 • Adventní koncert s již tradičním předvánočním setkáním členů, přátel a příznivců Spolku Praha–Cáchy/Aachen

Rok 2006

 • Valná hromada Spolku Praha–Cáchy/Aachen
 • Komponovaný pořad o osobnosti a díle JUDr. Josefa Poláka
  Literární večer doplněný hudbou, věnovaný životu a dílu významného historika umění, osobnosti, která významným způsobem ovlivnila podobu Židovského muzea v Praze. Pořadem Spolek zahájil spolupráci s Židovským muzeem v Praze a stal se součástí projektu "Rok s židovskou kulturou"
 • Návštěva výstavy věnované dr. Polákovi v prostorách Guttmannovy galerie a prohlídka stálých expozic Židovského muzea v Praze s odborným výkladem
 • PhDr. Duňa Panenková: Slasti a strasti pořádání výstavy "Karel IV. – císař z Boží milosti" v Metropolitním muzeu v New Yorku a v Praze; PhDr. František Kadlec: Lucemburkové v českých dějinách
 • Návštěva výstavy "Karel IV. – císař z Boží milosti - Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků (1347–1437)" v Obrazárně Pražského hradu s odborným výkladem
 • Prof. Dr. Petr Čornej, DrSc.: Prokop Holý
 • PhDr. Ingeborg Šišková – PhDr. Ladislav Řezníček: W. A. Mozart v Praze – Od Figara k Donu Giovannimu
  Přednáška doplněná hrou na housle v podání Geralda Paitána, s klavírním doprovodem Natalie Schönert a reprodukovanými ukázkami z tvorby hudebního genia
 • Berta Suttnerová – životní osudy první ženské nositelky Nobelovy ceny míru
  Komponovaný pořad při příležitosti odhalení pamětní desky Berty Suttnerové v Praze
 • Jednodenní výlet do Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi s návštěvou všech pamětihodností tohoto souměstí
 • "Crossroads" (Křižovatky). Výstava fotografií německého a českého autora v Clam-Gallasově paláci
 • Druhý život českých svitků a povijanů na Tóru
  Zmapování osudů svitků Tóry a povijanů na Tóru, které v roce 1964 tehdejší vláda odprodala do zahraničí. Za přispění Ministerstva kultury ČR byly po roce 1989 zmapovány osudy celého konvolutu a povijany byly v Londýně odborně zpracovány. Přednáška je součástí projektu "Rok s židovskou kulturou"
 • PhDr. Zdeněk Šesták: Musica Antiqua Citolibensis
 • Adventní koncert a následné předvánoční společné setkání členů, přátel a příznivců Spolku Praha–Cáchy/Aachen

Rok 2007

 • Novoroční koncert Stamicova kvarteta
 • Valná hromada Spolku Praha–Cáchy/Aachen
 • Přednáškový cyklus "Česko-německé vztahy v zrcadle poutnictví"
  Mgr. Jan Hrdina: Poutě ve středověkých Čechách a v Praze
  Prof. Dr. Wolfgang Brückner: Deutschland als Wallfahrtslandschaft vom Mittelalter bis zur Moderne
  Dr. Hartmut Kühne: Aachen als Zentrum der Wallfahrten in Mitteleuropa
  Mgr. Jan Hrdina: Čeští poutníci v Říši
  Prof. Dr. Jan Royt: Poutě v barokní Praze
  PhDr. Markéta Holubová, Ph.D.: Svatá Hora u Příbrami – poutní místo Čechů a Němců
  Přednáškový cyklus byl součástí projektu "Česko-německé kulturní jaro 2007", pořádaného velvyslanectvím SRN v Praze a Goethe Institutem. Slavnostní zahájení a ukončení cyklu obohatilo hudební vystoupení Petra Nouzovského (violoncello) a jazzového Dua Radek Krampl – Petr Dvorský. Finančně projekt podpořil Archiv hlavního města Prahy (také spolupořadatel) a Česko-německý fond budoucnosti
 • Tematický spolkový zájezd do Cách na Svatou cášskou pouť a setkání s členy Kulturverein Aachen–Prag. Součástí zájezdu byla i prohlídka měst Bamberg, Mainz a Weimar
 • Jednodenní výlet na významné české poutní místo Svatou Horu u Příbrami
 • Prof. Dr. František Dvořák – PhDr.Duňa Panenková: Pocta Václavu Hollarovi
  Přednáška byla doplněná prohlídkou výstavy v Clam-Gallasově paláci
 • PhDr. Ladislav Čepička: Albrecht z Valdštejna
  Na přednášku navazovala prohlídka budovy Senátu a výstavy "Albrecht z Valdštejna a jeho doba" v prostorách Valdštejnské jízdárny s jejím kurátorem PhDr. Ladislavem Čepičkou
 • Komentovaná prohlídka Karolina
 • Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.: Když v Praze strašili Španělé
 • Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. :Pražské paláce a život v nich v epoše renesance a baroka
  Přednáška se uskutečnila ve spolupráci s Česko-francouzskou společností
 • Prohlídka výstavy "Codex gigas" v Národní knihovně (Klementinum)
 • Tradiční Adventní koncert a předvánoční setkání členů spolku a jejich přátel

Rok 2008

 • Valná hromada Spolku Praha–Cáchy/Aachen
 • Zahájení projektu "Kdo jsou čeští mecenáši? Mecenášství a filantropie v historii a v současnosti". V rámci projektu zazněly následující komponované hudebně-literární pořady:
  ak. soch. Andrej Šumbera: Karel IV. – jeden z prvních českých donátorů
  Jiří Machalický – Jana Pelouchová: František Kupka a činnost Nadace Jana a Medy Mládkových
  ak. soch. Andrej Šumbera: Královská cesta
  Ing. L. Patrák – Mgr.P. Petráněk – Dr. I. Cafourek: Richard Wagner a jeho mecenáši
  Mgr. Zdeňka Řezníčková – Dr. Jitka Lněničková: Historie českého sklářství
  Hosty večera a zároveň účinkující byli Dr. Ing. Bruno Schreiber a Ing. Christian Clausen – nejvýznamnější mecenáši sbírky historického skla
  ak. soch. Andrej Šumbera: Relikviář sv. Maura
  Dr. Marie Klimešová – Mgr. Marie Bergmanová – Dr. Hana Larvová: Běla a Jiří Kolářovi
  Hostem večera byla paní Běla Kolářová
 • Josef Hlávka – největší mecenáš v historii českého národa. Hudebně-literární večer se uskutečnil ve spolupráci s Nadaci Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových a byl součástí projektu "Jubilejní rok Josefa Hlávky"
 • František Makeš a jeho unikátní restaurátorská metoda. Věhlasný vědec, konzervátor, malíř a hlavně restaurátor rudolfínské sbírky umístěné ve švédských královských sbírkách nás seznámil s enzymatickou metodou restaurování obrazů a archiválií. Svůj patent pan Makeš věnoval České republice
 • Nadační fond Patronát Sedlčansko. Manželé Zinnebergovi založili nadaci, jejímž cílem je podpora zachování historických a kulturních tradic sedlčanského regionu. O činnosti obce a nadace promluvili starosta Sedlčan Ing. Jiří Burian a Dr. Jaroslav Nádvorník. Hostem večera byl Ulrich Graf von und zu Arco-Zinneberg
 • Dr. Olga Vilímková: Nadace Inka
 • Tradiční Adventní koncert a setkání členů spolku. Vánoční koledy zazněly v podání sboru Musica Bohemica

Rok 2009

 • Valná hromada Spolku Praha–Cáchy/Aachen
 • Zahájení projektu "České stopy ve světových dějinách", jenž byl věnován českým  rodákům,  kteří se nesmazatelně zapsali do evropských a světových  dějin. V rámci projektu zazněly následující komponované pořady:
 • Vít Kolář: "Volá  Londýn (London Calling)". Dr.Kolář je nositelem Řádu britského impéria, jenž mu v roce 2008 udělila britská královna.Pořad se  uskutečnil  ve spolupráci s British Council. Úvodní slovo přednesl Václav Moravec. Večer byl doplněn hudbou v podání Jazzového kvarteta Konzervatoře a VOŠ Jaroslava Ježka Praha.
 • Eva Jiřičná – královna skla a kovu. O svém životě a práci mluvila držitelka  Řádu britského impéria, která byla zvolena členkou Královské akademie umění a uvedena do Americké síně slávy. V roce 2003 se stala předsedkyní Sdružení architektů v Londýně. Pořad se uskutečnil  ve spolupráci s British Council. Hudbou večer obohatila G.Demeterová.
 • "Alberto Vojtěch Frič – český etnograf, cestovatel, botanik, spisovatel"
  Přednášku o A. V. Fričovi připravili  Yvonne a Pavel Fričovi, vnuk A. V. Friče s manželkou a zároveň zakladatelé neziskové organizace Checomacoco.
 • Mahler o Mahlerovi
  Slavného hudebního skladatele a dirigenta jsme si připomněli při příležitosti 108. výročí jeho úmrtí. Večer byl realizován ve spolupráci se Společností Gustava Mahlera a Rakouským kulturním forem.
 • PhDr.Eva Kosáková: "Rabi Löw"
  Pořad se  uskutečnil ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze. Židovská hudba zazněla v podání houslisty Alexandra Schönerta.
 • František  Makeš – Jiná dimenze
  Výstavu světově uznávaného výtvarníka, restaurátora a vědce, objevitele biochemické metody, připravil spolek ve spolupráci se švédským velvyslanectví v Praze. Dr. Makeš je nositelem nejvyššího vyznamenání švédského krále za záchranu evropského kulturního dědictví a laureátem české ceny Gratias Agit za rok 2005
 • Přehlídka současného českého a evropského výtvarného umění – ART PRAGUE 2009
  Při VIII. ročníku přehlídky současného moderního umění ART PRAGUE se  spolek podílel na účasti německých výtvarníků z projektu „EU Expending Use“. Večer, zasvěcen výtvarnému umění, byl korunován jazzovou hudbou v podání Martina Kratochvíla a  Tonyho Ackermanna
 • "Ferdinand Blumentritt a José Rizal v kontextu česko-filipínských vztahů"
  Osobnost Ferdinanda Blumentritta, českého antropologa, etnologa a poradce a osobního přítele jednoho z nejznámějších bojovníků za nezávislost Filipín José Rizala, nám představili Mgr. Helena Stejskalová a Prof. José David Lapuz. Večer se konal pod záštitou velvyslanectví Republiky Filipíny v Praze, ve spolupráci s Řádem Rizalových rytířů. Rachelle Gerodias a Jon Joven večer doplnili hudbou
 • PhDr. Jiří Rak – Dr. Giorgio Ferrari – Mgr. Adam Hnojil – Mgr. David Hroch: "Maršál Radecký"
  Komponovaný pořad jsme pořádali s Rakouským kulturním forem
 • Giulliano Pellegrini – Giovanni Farangelo - Dr.Miroslav Oliverius – Stanislav Přibyl: "La Boemia"
  Slavnostní večer, konaný pod záštitou italského velvyslance J.E. Fabia Pigliapoco, byl věnován historické události z období 1. světové války – exodu italských obyvatel z Tridentska, oblasti Valle di Ledro, do Čech. Hosty večera byli starostové 6 italských obcí Valle di Ledro a starostové českých obcí, které poskytly Italům azyl
 • Vánoční koncert Spolku Praha–Cáchy/Aachen – setkání členů spolku a jejich přátel. Účinkovala Musica Bohemica

Rok 2010

 • Valná hromada Spolku Praha-Cáchy/Aachen
 • Tajemství německé Prahy v houslařství a literatuře. Ve spolupráci s Pražským literárním domem  autorů německého jazyka jsme  připravili večer zasvěcený houslím Jaroslava  Svěceného a literárnímu čtení  Zdenky Procházkové.
 • Zahájení  projektu „Viribus unitis - Spojenými silami“. Při výběru pořadů v rámci projektu jsme vycházeli z nejnovějších vědeckých výzkumů, a také  z aktuálních historických a uměleckých výročí. V rámci projektu zazněly následující komponované pořady:
 • Lucemburkové  na českém trůně. V roce 2010 uplynulo 700 let od nástupu Jana Lucemburského na český trůn a od jeho sňatku s Eliškou Přemyslovnou. Praha  toto výročí důstojně oslavila výstavou „Královská svatba. Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský 1310“, jež byla k vidění v domě U Kamenného zvonu. Prologem výstavy a zároveň jedním z doprovodných programů byl  námi  připravený pořad, věnovaný této historické události a také zákulisí příprav  výstavy.  Hosty večera byly Prof. Dr. Lenka Bobková, CSc a  autorka výstavy PhDr. Klára Benešovská. Pořad se uskutečnil ve spolupráci s Lucemburským
  velkovévodství v Praze, úvodní slovo přednesl J.E.Jean Falz.
 • Alfons Mucha očima své rodiny. Při příležitosti 150. výročí narození Alfonse Muchy jsme si připomněli tohoto uměleckého velikána. O odkazu Alfonse Muchy promluvil jeho vnuk John  Mucha, který spolu s matkou  Geraldine Muchovou založili  Muchovu nadaci. Pořad se uskutečnil ve spolupráci s British Councilem, záštitu nad večerem  převzala J.E.Sian McLeod, velvyslankyně Britského království v Praze, která přednesla  úvodní slovo.
 • A zapomenuti vejdeme do dějin. Osud německých antifašistů ze Sudet je možné převézt na jednoduchou formulaci: v roce 1938 bojovali spolu s Čechy proti převážné většině svých soukmenovců o udržení posledního demokratického státu ve střední Evropě, v roce 1945 museli více nebo méně dobrovolně opustit svou vlast. Host večera, spisovatelka Alena Wagnerová, představila český překlad knihy“A zapomenuti vejdeme do dějin“, prof.Phdr. Jan Křen knihu pokřtil. Úvodní slovo zaznělo v podání J.E. Johannese Haindla, velvyslance SRN v Praze  a J.E. Ferdinanda Trauttmansdorffa, velvyslance Rakouské republiky v Praze.
 • Franz Kafka a osud jeho knihovny. S životními cestami  pražského rodáka Franze Kafky i se zajímavým osudem jeho knihovny nás seznámila  ředitelka  Společností Franze Kafky PhDr.Markéta Mališová, vzácným hostem večera byl Arnošt Lustig.
 • Odkaz J. A. Komenského 21. století  aneb Všenáprava obrazem. Vzpomínkový večer věnovaný Janu Amosovi Komenskému, ve kterém nás ředitelka  Pedagogického muzea J. A. Komenského v Praze PhDr. Markéta Pánková a fotograf Jiří Všetečka seznámili s aktuálními výsledky svých výzkumu.
 • I. světová válka z nového úhlu pohledu – Asinara (Oslí ostrov). Historické  události  I. světové války nám přiblížili Giovanni Terranova - italský historik, Reiner Pauli -  mnichovský pedagog, Tomáš Svoboda - vědecký pracovník, vnuk jednoho z českých vojáků internovaných na Asinaře a  Lucie Chvojková - novinářka.
 • Návštěva výstavy „Hans von Aachen“ na Pražském hradě. PhDr. Eliška Fučíková, autorka výstavy nás obeznámila i s informacemi, které nebyly součástí expozice.
 • Jubilanti . Spolek Praha-Cáchy/Aachen oslavil v minulém roce 10 let své existence.Ve spolupráci s Galerií La Femme (10 let)  a časopisem Xantypa (15 let) jsme pozvali do Clam-Gallasova paláce hosty-jubilanty. Bylo pro nás velkou ctí, že naše pozvání přijali skutečné osobnosti kulturního a vědeckého života, jak podotkl jeden z návštěvníků  - elita národa. Byli to: houslista Jaroslav Svěcený (50 let), malíř a grafik Oldřich Kulhánek (70 let), malíř a grafik Adolf Born (80 let), zakladatel dětské onkologie v ČR prof. MUDr. Josef Koutecký (80 let) a kunsthistorik prof. PhDr. František Dvořák (90 let). Velice úspěšný pořad obohatil svou krásnou hudbou jubilant Jaroslav Svěcený.
 • Síla lidskosti - Nickyho rodina. Režisér Matej Mináč nám připomenul výjimečný  příběh z II. světové války, kdy z nacisty okupovaného Československa  britský burzovní úředník  Nicholas Winton zachránil 669 převážně židovských dětí před jistou smrtí v koncentračních táborech. V průběhu večera jsme si promítli 20 minutovou ukázku z filmu Nickyho rodina, který měl premiéru 20. 1. 2011. Kromě pana Mináče byli hosty pořadu  čtyři dámy, které patří k „Wintonovým dětem“ a PhDr. Petr Frankl, historik Židovského muzea v Praze, který celou problematiku zasadil do historických souvislostí.
  Pořad jsme připravili  ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze a s  British Councilem. Zdravici  britské velvyslankyně v Praze J. E. Sian McLeod přečetla  Staša Závitkovská.
 • Vánoce u  Indiánů v Andách. Připravil spolek ve spolupráci s Nadačním fondem Inka.
 • Vánoční koncert Spolku Praha-Cáchy/Aachen, zpěv a hra na klavír v podání "Tria Mensi".

Rok 2011

 • Valná hromada Spolku Praha-Cáchy/Aachen
 • Libor Pešek - V rámci dlouhodobého projektu „České stopy ve Velké Británii“ spolek ve spolupráci s British Council připravil večer s Liborem Peškem, dirigentem  Královského filharmonického orchestru v Liverpoolu (Royal Liverpool Philharmonic Orchestra)  a držitelem Řádu britského impéria.
 • Zahájení projektu „České osobnosti světového kulturního dědictví“. V rámci projektu zazněly následující komponované pořady:
 • Karel Škréta – umělec a jeho výstava . Hostem večera byl  hlavní kurátor  výstavy,  prof. dr. Vít Vlnas, PhD. Uskutečnil se ve spolupráci s Národní galerií v Praze, jako derniéra výstavy. Úvodní slovo přednesl doc. dr. Václav Ledvinka,CSc., ředitel Archivu hl. města Prahy. Barokní hudba zazněla v podání Capella Regia Praha.
 • Návštěva výstavy „Karel Škréta – doba a dílo“ na Pražském hradě i ve Valdštejnské jízdárně.
 • Svatá Anežka Česká (1211-1282) - významná žena českých dějin. Prof. dr. Jiří Kuthan, CSc. a Mgr. Marek Pučalík z Katolické teologické fakulty UK  zhodnotili význam a odkaz sv. Anežky i průběh oslav 800 výročí jejího narození, gotická hudba zazněla v podání  Tiburtina Ensemble. Záštitu nad večerem převzal pražský arcibiskup Mons. Duka, Mgr. Pučalík  zastupoval velmistra Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou, který Anežka založila.
 • Petr Vok z Rožmberka (1539 -1611). Ve spolupráci s Jihočeským krajem a pod záštitou jeho hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly  jsme si užili renesančního večera. Po úvodním slovu pana hejtmana a velvyslance Rakouské republiky v Praze J. E. Dr. Trauttmansdorffa promluvil prof. dr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c., místopředseda Akademie věd ČR. Atmosféru večera ještě umocnila  Rožmberská kapela, vystupující  v dobových kostýmech a s dobovými nástroji.
 • Po stopách Petra Voka - jako doprovodnou akci spolek zorganizoval dvoudenní poznávací zájezd do Jihočeského kraje.
 • Domácí úkoly a Obrazy z cest. Výstavu předních českých malířů pořádal spolek ve spolupráci s Galerii La Femme a pod záštitou primátora Hlavního města Prahy Bohuslava Svobody.
 • Europa: Ein Kontinent des Dialogs und seine Herausforderung durch den Pluralismus der Religionen“. Na toto téma promluvil prof. dr. Hermann Henrix, dr. h. c., přítel z Cách a člen našeho partnerského spolku Kulturverein Aachen – Prag.
 • Zdeněk  Kaplíř ze Sulevic (1611-1686), český obránce Vídně. Tato pro Rakousko významná historická osobnost v Čechách upadá v zapomnění - doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc., vedoucí oddělení raného novověku Filosofické fakulty UK v Praze nás seznámil se všemi aspekty života. Zdeňka Kaplíře ze Sulevic. Vzácným hostem večera byl ředitel Rakouského kulturního fóra Dr.Florian Haug, který posluchače pozval na další 2 akce týkající se tématu:
  - promenádní koncert Gardové hudby Armády Rakouské republiky - posádkové hudby města Vídně proběhl na 3. nádvoří Pražského hradu
  - v obci Milešov se konala historická slavnost stejnojmenného názvu jako přednáška v našem spolku.
 • Pocta Antonínu Dvořákovi. Antonín Dvořák a Amerika. Ve spolupráci s Národním muzeem – Českým muzeem hudby jsme připravili hudebně-literární pořad, ve kterém byla přednáška hlavní kurátorky výstavy Evy Velické  doprovozena koncertem z Dvořákových děl amerického období. . Martin Vodrážka, baryton, Miloš Orson Štědroň, klavír. Čestným hostem večer byl Mr. Gregory Gaede, kulturní  atašé velvyslanectví USA v Praze.
  Pořad byl  součástí doprovodného programu výstavy, kterou  Národní muzeum oslavilo tohoto hudebního génia a která se pod názvem „ANTONÍN DVOŘÁK“ konala v Českém muzeu hudby.
 • Nenahraditelný  básník Jaroslav Seifert (1901-1986). Slavnostním večerem jsme vzdali hold básníkovi, který svými verši dokázal v každé době oslovit čtenáře krásou jazyka, srozumitelností a poetikou. U příležitosti výročí jeho narození i úmrtí, jsme si  připomenuli tuto významnou osobnost naší kultury a nositele Nobelovy ceny za literaturu. S životními osudy i s jeho poezií posluchače seznámil doc. dr. Jiří Brabec, předseda poroty „Cena Jaroslava Seiferta“, která byla zřízena Nadací Charty 77. O ceně i dalších zajímavostech jsme se dověděli od prof. RNDr. Františka Janoucha, zakladatele a předsedy Nadace Charty 77, spolupořadatele večera .
 • Prezentace a křest knihy Jiřího Všetečky „Pražský chodec“, ve které se slavný pražský fotograf nechal inspirovat texty Vítězslava Nezvala. Hudba zazněla v podání Českého saxofonového kvarteta.
 • Chemie lásky. V netradičně zaměřeném pořadu dr.Michael Londesborough uplatnil pohled chemika, aby nám  vysvětlil jaké chemické pochody lásku doprovázejí. Prof.PhDr.Martin Hilský zprostředkoval pohled Williama Shakespeara a nastínil všechny podoby lásky, jak je Shakespeare zachytil ve svých Sonetech a dramatech.
 • Koncert 3+3 (třikrát cello třikrát trubka) – Koncert v sobě spojil starou a novou hudbu, šest nástrojů a dva soubory – Violoncellové trio Vcelli  a Trubkovo trio.
 • Vánoční koncert Spolku Praha-Cáchy/Aachen, v roli účinkujících členové Rožmberské kapely.

 

Rok 2012

 

 • Valná hromada Spolku Praha-Cáchy/Aachen
 • FameLab - Bavme se vědou
  1. regionální kolo mezinárodní soutěže mladých vědců - ve svých tříminutových vystoupeních se snažili srozumitelně a zábavně představit své vědecké bádání
 • Zlatá bula sicilská (1212) - počátky české státnosti
  V roce 2012 uplynulo 800 let od vydání listiny. Zlatá bula sicilská představuje základní státoprávní dokument, od něhož se odvíjí kontinuální prosazení dědičné královské hodnosti pro českého panovníka.  Hostem večera byl prof. PhDr. Martin Wihoda, Ph.D., člen Historického ústavu Masarykovy univerzity v Brně  a autor publikace „Zlatá bula sicilská. Podivuhodný příběh ve vrstvách paměti“ (Praha 2005).
 • Večer Boženy Němcové – vzpomínání na velkou ženu
  Božena Němcová je pokládána za zakladatelku české prózy. Pořad byl připraven ve spolupráci s Muzeem Boženy Němcové v České Skalici. Hosty večera byly režisérka dokumentárního filmu „Obrazy ze života Boženy Němcové“ Ljuba Václavová, Lenka Vlasáková, představitelka Boženy Němcové v uvedeném dokumentu, Libuše Heczková z FFUK a Mgr. Milan Horký, ředitel Muzea Boženy Němcové v České Skalici
 • Vzpomínka na Arnošta Lustiga
  Ve spolupráci se Společností Franze Kafky jsme uspořádali vzpomínkový večer na význačného, nedávno zemřelého spisovatele Arnošta Lustiga.

  Pořad se uskutečnil formou kulatého stolu s cílem připomenout nám přínos Arnošta Lustiga české a světové literatuře.
  Moderátorem pořadu byl Vladimír Karfík, diskutujícími Jiří Peňás, Michal Bauer a Aleš Haman
 • Rudolf II. Habsburský (1552 – 1612)  a jeho doba
  V roce kulatého výročí narození (460 let) i úmrtí (400 let)  významného římského císaře, uherského, českého a chorvatského krále Rudolfa II. jsme si přednáškou PhDr. Elišky Fučíkové zrekapitulovali nové poznatky o jeho životě a vášní pro umění.  Paní Fučíková, autorka největší rudolfinské výstavy v Praze (1997) promluvila na téma „Umění na dvoře Rudolfa II. …..po patnácti letech od výstavy víme více“.  Úvodní slovo a představení Dr.Fučíkové přednesl Doc. Dr.Václav Ledvinka, ředitel Archivu hl. města Prahy, hudba zazněla v podání souboru Vagantes.

  Druhým rudolfínským pořadem jsme nepřímo navázali na Dr.Fučíkovou a zabývali jsme se jedním z nejvýznamnějších a  nejznámějších vyobrazení  Rudolfa II – obrazem „Vertumnus“ od Giuseppe Arcimbolda. Naším vzácným hostem v  roli přednášejícího byl Dr. František Makeš,  akademický malíř a restaurátor, který přes dvacet let působil jako hlavní restaurátor královských sbírek na zámku Skoklosters ve Švédsku. Je držitelem ceny MZV ČR Gratias Agit za rok 2005 a  nejvyššího vyznamenání švédského krále za záchranu evropského kulturního dědictví. Dr. Makeš restauroval i zmíněný Arcimboldův  portrét císaře Rudolfa a právě  tento  obraz a jeho restaurování byly předmětem  přednášky.
  Večer zahájila velvyslankyně Švédského království v Praze Aannika Jagarden, která provedla i slavnostní křest publikace pana Makeše „ Giuseppe Arcimboldo -  Vertumnus a knihovník“.
 • Obecní dům (otevřen roku 1912) – klenot secesní architektury
  Reprezentační secesní budova Obecního domu patří ke klenotům pražské architektury. Večer k 100. výročí otevření této architektonicky i historicky významné pražské památky jsme pojali jako virtuální prohlídku Obecního domu, kterou nás provedli Ing.arch. Pavel Jerie (architekt rekonstrukce) a Ing. František Laudát (ředitel Obecního domu v čase rekonstrukce).
  Atmosféru večera umocnila svoji hrou na harfu  Zbyňka Šolcová.
 • Vzpomínání na Kamila Lhotáka (1912-1990 )
  Pod tímto názvem a ve spolupráci se Sdružením českých umělců grafiků Hollar jsme připravili vzpomínkový večer při příležitosti 100. výročí úmrtí tohoto významného pražského malíře, grafika, ilustrátora a jednoho ze zakládajících členů Skupiny 42.
  Na Kamila Lhotáka vzpomínali jeho přátele prof.dr.František Dvořák, CSc, Ctibor Morávek, akad..malíř Vladimír Suchánek a herec Jan Kanyza, na akordeon zahrál prof. Ondřej Kabrna.
 • Ondráš Přibyla a Vojtěch Hanák: Vidět zvuk, slyšet světlo
  Fyzikálně-hudební představení.

  Pořad byl připraven ve spolupráci s British Council.
 • Martin Hilský – W. Shakespeare a jeho dílo
  O slavném anglickém dramatikovi a jeho díle pohovořil odborník nejpovolanější, profesor Martin Hilský, shakespearolog a špičkový překladatel. Překlad děl Williama Shakespeara v celé jeho úplnosti – vyšel v minulém roce a stal se jednou z nejprodávanějších knih nakladatelství Academia.

  Pořad byl připraven ve spolupráci s British Council
 • Peruánský večer
  Ve spolupráci s Nadačním fondem Inka jsme si vyslechli zajímavosti o tradičních obřadech v Andách,  ke kterým patří např. rituál uctění Matky země . Pořadem nás provázeli José Moreano z Peru, Dr.Olga Vilímkova a Dr.Iva Faltová. Hudba zazněla v podání ekvádorské skupiny Chayag.
 • Vánoční koncert česko-německých vánočních, literárních a hudebních tradic.
  6. prosince 1812 v letohrádku Šilboch v Libni představil německý divadelní režisér a ředitel Stavovského divadla Jan Karel Liebich pražské společnosti poprvé nazdobený vánoční stromeček - zvyk se v českém prostředí rychle ujal, rozšířil a v roce 2012 tomu bude už 200 let.
  Ve spolupráci s  Pražským literárním domem autorů německého jazyka jsme  oslavili vánoce s povídáním a hudbou. O vánočních jak českých tak německých tradicích nás informovala Dr. Vlasta Lopuchovská, předsedkyně české pobočky Společnosti pro německý jazyk (Gesellschaft für deutsche Sprache), klavírní kvarteto Ad Libitum zahrálo to nejhezčí z Dvořáka, Beethovena, Brahmse a jiných skladatelů
 • Spolek Praha-Cáchy/Aachen se zapojil do Týdne vědy a techniky, pořádaného Akademii věd ČR a ve spolupráci s British Council připravil i tuto přednášku
 • Adam Rutherford  - Hraní si na Boha, druhé stvoření

 

Rok 2013

 

 • Valná hromada Spolku
 • Pouť a poslání Cyrila a Metoděje na Moravě
  Přednáška se uskutečnila ve spolupráci a pod záštitou Pražské pravoslavné eparchie. Našim hostem byl ThDr. Jaroslav Šuvarský, PhD, představený a duchovní správce katedrály sv.Cyrila a Metoděje v Praze. Večer byl doplněn hudbou.
 • FameLab 2013 - Bavme se vědou
  Regionální kolo mezinárodní soutěže mladých vědců.
 • Setkání s prof. Martinem Hilským - Všechny podoby lásky.
  Hra na klavír v podání p. Daniela Dobiáše.

  Ve spolupráci s British Council.
 • Prof. Dr. Václav Pačes, DrSc, dr.h.c. - Hraní si na boha
  Přednáška uznávaného biochemika, ve spolupráci s British Council
 • Václav IV. – král skutečný a král legendární
  O Václavu IV., o Janu Nepomuckém a o mnohém dalším nás informoval jeden z nejrenomovanějších českých medievistů prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc.
 • Otto Wichterle (1913-1998)
  Večer se uskutečnil za účasti ředitele Ústavu makromolekulární chemie AV ČR RNDr. Františka Rypáčka, CSc. a emeritního předsedy AV ČR prof. Ing. Rudolfa Zahradníka, DrSc. Na svého manžela zavzpomínala rovněž Dr. Linda Wichterlová
 • Jaroslav Hašek (1883- 1923)
  Přednášející PhDr. Radko Oytlík, CSc., nám přiblížil život a dílo tohoto světoznámého spisovatele
 • Metamorfózy politiky – pomníky v 19. století v Čechách
  Přednášku a komentovanou prohlídku výstavy pro nás připravila kurátorka výstavy Mgr. Kateřina Kuthanová.
 • Galerie hlavního města Prahy a jejich 50 let činnosti
  S historií a činností Galerie nás seznámili PhDr. Magdalena Juříková, ředitelka GHMP, kurátorky PhDr. Olga Malá, PhDr. Hana Rousová, PhDr. Jana Larvová, Mgr. Sandra Baborovská a vedoucí lektorského oddělení a knihovny Mgr, Lucie Haškovcová
 • Televizní předpověď počasí
  S tajemstvím tvorby tohoto pořadu nás seznámila Mgr. Alena Zárybnická
 • Mikoláš Aleš (1852-1913) – malíř Národního divadla
  Mikoláš Aleš patří k nejvýznamnějším malířům „Generace Národního divadla“ a ke klasikům českého umění 19.století.
 • Vánoční koncert Spolku Praha-Cáchy/Aachen
  Vánoční koledy zazněly v podání souboru Musica Bohemica

 

Rok 2014

 

 • Valná hromada Spolku
 • Ing. Dana Drábová, Ph.D. - Jaderná energie - přínosy a rizika.
 • Bohumil Hrabal (1914 – 1997) – mistr pera
  Bohumil Hrabal patřil k nejvýznamnějším a nejosobitějším spisovatelům druhé poloviny 20. století. Největší slávu mu přenesl román Příliš hlučná samota (1980). Jeho povídky a knihy byly předlohou pro filmové zpracování, vzpomeňme jenom Ostře sledované vlaky, Postřižiny, Obsluhoval jsem anglického krále ….. Našim hostem byl PhDr. Radko Pytlík, autor publikace o Bohumilu Hrabalovi.
 • Dr. Michael Londesborough – Zlato
 • Matyáš Bernard Braun (1684 – 1738), velikán pražského baroka
  Český sochař a řezbař tyrolského původu. Kolem roku 1710 se natrvalo usadil v Praze a hned jeho první socha Vidění sv. Luitgardy pro Karlův most mu získala obdiv Pražanů. Pro hraběte Františka Antonína Šporka vytvořil proslulé skulptury Cností a Neřestí před špitálem v Kuksu, které představují vrcholnou tvorbu českého baroka. Přednášejícím byl odborník – kunsthistorik z Ústavu dějin umění AV ČR PhDr. Martin Krummholz, PhD.
 • František Makeš : Pozor falzum ! Smutné i veselé příběhy z prostředí identifikace pravosti obrazů.
 • Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic (1564 - 1621) - muž známý i neznámý
  Kryštof Harant patřil mezi přední hudební skladatele období renesance u nás,ale proslul také jako spisovatel, válečník a diplomat. Roku 1618 přešel Kryštof Harant z katolicizmu na protestanství a při pobělohorské perzekuci byl 21.6.1621 na Staroměstském náměstí popraven. Přiblížit jeho život nám přišla Doc. Mgr. Marie Koldinská, PhD.
 • První světová válka (1914-1918)
  Výstřely v Sarajevu 28. července 1914 odstartovaly do té doby nevídaný válečný konflikt, který zachvátil nejprve Evropu a posléze celý svět. Pořad byl připraven ve spolupráci s  odborem pro kulturu a EU záležitosti Autonomní oblasti Trentino, a Italským velvyslanectvím v Praze.
 • Josef Škvorecký (1924 – 2012)
  Josef Škvorecký patřil k nejvýznamnějším českým poválečným prozaikům. Po politickém skandálu následujícím vydání jeho prvního románu Zbabělci roku 1958 musel redakci opustit. Překládal americkou literaturu R.Bradburyho, W. Fauknera, E. Hemingwaye, R.Chandlera, W.Styrona.

  Po sovětské okupaci zůstal v exilu a spolu s manželkou se usadil v Torontu. Roku 1971 založili nakladatelství Sixty-Eight Publishers. V roce 1990 obdrželi manželé Josef Škvorecký a Zdena Salivarová Řád bílého lva.
  Večer se uskutečníl ve spolupráci se Společnosti Josefa Škvoreckého a s Literární akademií tvůrčího psaní Josefa Škvoreckého. Večer byl doplněn vhodnou hudbou.
 • Jiří Kolář (1914 – 2002)
  Ve čtyřicátých letech se stal členem skupiny 42 se snahou umělecky vyjádřit všední život. Do konfliktu s režimem se dostal počátkem padesátých let kvůli rukopisnému textu Rod Genorův. Devět měsíců trávil ve vyšetřovací vazbě a až v letech 1969 a 1970 mohl opět cestovat. V roce 1977 podepsal Chartu 77 a následných 10 let trávil ve vynucené emigraci v Paříži. Po roce 1989 žil střídavě v Praze a v Paříži.

  Pořad doplněný hudbou se uskutečnil ve spolupráci s Museem Kampa v Praze, dílo Jiřího Koláře nám přiblížil PhDr. Jiří Machalický
 • Alfréd Radok (1914 – 1976)
  P
  ředstavuje nejvýznamnější osobnost poválečné české divadelní režie. Významnými v jeho umělecké kariéře byly roky 1956-59, kdy s bratrem Emilem Radokem a scénografem J. Svobodou pracoval na projektu Laterny Magiky, který prověřil na Světové výstavě EXPO 58 v Bruselu. Roku 1968 ho zastihla srpnová okupace ve Švédsku, kde i zůstal a následně byl v Československu prohlášen za emigranta. Zemřel ve Vídni v roce 1976. V roce 1991 byl vyznamenán řádem T. G. Masaryka III. stupně in memoriam. O spolupráci při pořádání slavnostního večera jsme požádali Mgr. Honzu Petruželu.
 • Ćeský rok hudby 2014 a Vánoční koncert.
  Slovo o roku české hudby přednesla PhDr. Marie Ulrichová Hakenová, hudební část večera předvedlo Stamicovo kvarteto.

 

Rok 2015

 • Valná hromada Spolku Praha-Cáchy/Aachen
 • Svatý Metoděj a jeho doba ve světle archeologických nálezů
  Jako součást oslav 1200. výročí narození sv. Metoděje přednesla přednášku Dorotea Wollnerová
 • Hildegard z Bingen
  V  literárně-hudebním večeru ‘LÁSKA JE NIKDY NEHASNOUCÍ OHEŇ‘ nám osobnost Hildegardy z Bingen představili Milena Steimasslová a hudbou a zpěvem Hana Blochová.
 • Karel IV – korunován císařem Svaté říše římské v Římě roku 1355
  Přednášku při příležitosti 660. výročí korunovace Karla IV. císařem Svaté říše římské přednesla PhDr. Kateřina Kubínová, PhD. Večer se konal pod záštitou a za osobní účasti J.E. Michele Pranchere-Tomassini, velvyslankyně Lucemburského velkovévodství v Praze
 • Jakub Jan Ryba – mistr České mše vánoční (1765-1815)
  Tématický večer se uskutečnil ve spolupráci se společností J.J. Ryby z Rožmitálu pod Třemšínem. Program přednesli manželé Hoyerovi a Radko Štefan. Pořad byl doplněn hudbou Jakuba Jana Ryby.
 • Vzácný talent Václav Prokop Diviš (1696 - 1765)
  Tématický večer Experimenty Václava Prokopa Diviše a česká společnost při příležitosti 200. výročí jeho úmrtí jsme uskutečnili ve spolupráci s Historickou laboratoří elektrotechniky FEL ČVUT a Comeniem o.p.s. Přednášku proslovili Ing. Marcela Efmertová a Ing. Jan Mikeš.
 • Vzpomínka na Osvobozené divadlo
  V pořadu, věnovanému 90. výročí Osvobozeného divadla vystoupili František Cinger a Jaromír Farník. Písně z inscenace V+W Revue zahráli a zazpíali Veronika Janků, Hanuš Bor a Jiří Janouch
 • Josef Božek (1762–1835)
  Ing. Karel Zeithammer přednesl přednášku k 200. výročí předvedení parního vozu Josefem Božkem a 200. výročí narození Jana Pernera.
 • Nostalgický malíř Jakub Schikaneder (1855 – 1924)
  Přednášku u příležitosti 160. výročí narození významného českého umělce éry Národního divadla Jakuba Schikanedera proslovil prof. PhDr. Tomáš Vlček, CSc. V pořadu zazněla hudba na hoboj v podání Viléma Veverky.
 • Odkaz Mistra Jana Husa současnosti – 600. výročí upálení Mistra Jana Husa (6. 7. 1415)
  V roce 1999 prohlásil papež Jan Pavel II., že lituje kruté smrti Jana Husa a uznal ho jako reformátora církve.
  Jan Hus byl po Johanu Wycliffovi, jehož myšlenkami a argumentací byl inspirován, jedním z prvních reformátorů církve, který téměř o jedno století předběhl své následovníky Martina Luthera, Jana Kalvína a Ulricha Zwingliho.
 • Tradiční vánoční koncert Spolku Praha-Cáchy/Aachen,
  Vánoční koledy v jazzových úpravách Karla Velebného zazněly v podání jazzové formace Vibe fantasy.

Rok 2016

 • Valná hromada Spolku Praha-Cáchy/Aachen
 • Večer pro Karla IV. Pod tímto názvem jsme si připomněli 700. výročí narození „Otce vlasti“ Karla IV. (1316 – 1378). V literárně hudebním pořadu účinkovala Milena Steinmasslová, zpěvem a hrou na gotickou harfu a psalterii ji doprovázela Hana Sar Blochová
 • Jan Jessenius (1566 – 1621) a karolinská akademie. S osobností renesančního lékaře, filozofa a politika nás seznámila Mgr. Bohdana Divišová, hrou na hoboj večer obohatil Vilém Veverka.
 • Jaroslav Seifert (1901-1986), život díla. O básnické tvorbě i všeobecné genialitě nositele Nobelovy ceny promluvil literární historik doc.PhDr. Jiří Brabec, CS., ukázky z básní přednesl Jiří Schwarz. Čestnými hosty večera byli zakladatel Nadace Charty 77 František Janouch s manželkou Adou Kolman.
 • Slavná říše Inků a její potomci
  Pořad o životě indiánů v peruánských Andách pro nás připravil Nadační fond INKA. Indiánské melodie nám přednesla skupina indiánů z Equadoru. Výzamnými hosty večera byli velvyslankyně republiky Peru J.E. Liliana Torres-Mugaová a chargé dˇaffaires Venezuely Gustavo Sierra.
 • Jubilejní zemská výstava 1891 a česká společnost. Při příležitosti 125. výročí pořádání zemské výstavy v Praze nám samotnou výstavu i její architektonický odkaz dnešku připomenul prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc.. Jazzová hudba zazněla v podání Radka Krampla (vibrafon) a Víta Ševce (kontrabas).
 • Architektonické skvosty - Johann Bernard Fischer z Erlachu (1656-1723). Úvodní slovo slavnostního večera přednesla kulturní atašé rakouského velvyslanectví a zástupkyně ředitelky Rakouského kulturního fóra Mgr. Waltraud Strommer. Hosté večera v rolích přednášejících PhDr. Martin Krummholz, PhD (Ústav dějin umění AV ČR) a Dr. Friedrich Polleroß (Ústav dějin umění Vídeňské university) zrekapitulovali své nejnovější výzkumy na dané téma. Krásná hudba v podání Jany Semerádové (barokní flétna) a Jana Krejčí (theorba) působivě obohatila večer.
 • Hudebně-besední večer při příležitosti 120. výročí založení České filharmonie uvádělo slovem a doplňovalo hudbou České filharmonické kvarteto ve složení: Štěpán Pražák-housle, Viktor Mazáček - housle, Jiří Poslední - viola, Jakub Dvořák- violoncello.
 • Fenomén Shakespeare. Tematický večer konaný při příležitosti 400. výročí úmrtí Williama Shakespeara zazněl v podání „shakespearologa“ prof. PhDr. Martina Hilského, CSc.
 • Josef Šíma (1891- 1971) Praha-Henday- Paříž. Přednášku o výjimečném malíři proslovila PhDr. Anna Pravdová, PhD. , kurátorka Sbírky moderního a současného umění Národní galerie v Praze. Hudba Bohuslava Martinů zazněla v podání houslisty Štěpána Pražáka a klavíristky Leny Bubenok.
 • Vánoční koncert Komorního orchestru Dvořákova kraje pod vedením dirigenta Václava Mazáčka byl důstojným zakončením spolkového programu 2016.

Rok 2017

 • Valná hromada Spolku Praha-Cáchy
 • ‚Ferdinand II. Tyrolský v českých a rakouských zemích (1547-1595)‘, 470. výročí počátku Ferdinandova působení jako místodržitele v Čechách. Přednášející PhDr. Ivan Prokop Muchka promluvil na téma letohrádek Hvězda. Renesanční hudba zazněla v podání loutnisty Jana Krejčího.
 • V tomto tématu pokračovala pod názvem „Na cestě do habsburské historie zámku Ambras aneb kdo byl Ferdinand Tyrolský“ PhDr. Veronika Sandbichler, ředitelka zámku Ambras, jedna z kurátorů česko-rakouské výstavy, která se uskutečnila ve Valdštejnské jízdárně NG. Vystavené předměty pocházely zčásti ze sbírek zámku Ambras. Hudební duo Hana Nohýnková (housle) a Jan Sedláček (violoncello) doprovodilo přednášející
 • Od Husa k Lutherovi‘- 500. výročí počátku německé a evropské reformace‘, Doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. promluvil o problematice reformace. Večer byl doplněn , dobovou hudbou v provedení flétnisty Lukáše M. Vytlačila.
 • ‚Malby ve Svatováclavské kapli chrámu sv. Víta a jejich restaurování’ bylo tématem přednášky akademické malířky a restaurátorky RNDr. Mileny Nečáskové, vedoucí restaurátorského týmu Svatováclavské kaple. Dobová hudba zazněla v podání Hany Nohýnkové (housle) a Emanuela Gadalety (violoncello). Spolek následně  pro své členy zorganizoval návštěvu katedrály sv. Víta a Svatováclavské kaple s odborným průvodcem.
 • Přednáška ‚Marie Terezie a zrození moderního státu‘ doc. Daniely Tinkové, Ph.D. nám přiblížila život této výjimečné ženy, matky a hlavně panovnice. Hudební vystoupení  Martiny Bernáškové (flauto traverso) obohatilo tento večer věnovaný barokní době.
 • V hudebně-literárním večeru ‚Josef Mysliveček (1737-1781) Compositore alla forastiera‘ nám prof. PhDr. Stanislav Bohadlo, CSc. přiblížil  českého skladatele evropského formátu, působícího v 18. století. Skladby z tvorby hudebního génia zazněly v podání netradičního smyčcového MIB Quartetu.
 • ‚Jan Evangelista Purkyně – živý odkaz badatele a myslitele‘, akce pořádaná ve spolupráci s časopisem Živa, který Purkyně založil. O životě a díle lékaře a přírodovědce J. E. Purkyně promluvil Mgr. Tomáš Hermann, Ph.D. Úspěch večera završilo vystoupení houslistky Magdaleny Mašlaňové, členky České filharmonie.
 • PhDr. Milena Secká, CSc. byla autorkou přednášky ‚Josefa Náprstková (1838-1907) Historie Náprstkova muzea‘, ve které nás seznámila s životem manželky cestovatele Vojtěcha Náprstky a jejím zásadním vlivem na založení, sbírkovou činnost a další osudy známého pražského muzea, součásti Národního muzea.
 • Členové rodiny a příznivci známého malíře (Josef, Martin a Viktor Ladovi, Lev Pavluch, Zdena Burianová, Jana Sommerová a Jindřich Ulrich) vystoupili jako  přednášející během večera s názvem ‚Josef Lada (1887-1957)‘. Během zajímavé besedy a diskuse byl promítnut dokumentární film o J. Ladovi z roku 1955. Hudební doprovod tímto večerem zajistili Jiří Hurník (housle) a Natálie Hurníková (violoncello)
 • Tradiční vánoční koncert Spolku Praha-Cáchy/Aachen zazněl v podání Stamicova kvarteta, repertoár tvořily skladby Jana Václava Stamice, Wolfganga Amadea Mozarta i vánoční koledy.

Rok 2000

 

 • Ustavující Valná hromada Spolku Praha–Cáchy/Aachen
 • Věra Blažek: Tisícileté vztahy mezi městy Prahou a Cáchami
 • Dr. Georg Minkenberg: Karlsbüste und Karlskrone von Aachen
 • Tematický spolkový zájezd ve dnech 8.–13. 6. 2000 do Cách na výstavu "Krönungen der Könige in Aachen: Geschichte und Mythos" a účast na slavné cášské pouti s vystavenými relikviemi, konané již od středověku tradičně vždy po sedmi letech v cášském dómu za přítomnosti významných osobností města i země.
 • Prof. Dr. Marie Bláhová, CSc: Anna Svídnická a Cáchy – korunovace manželky císaře Karla IV. v Cáchách
 • Prof. Zuzana Růžičková: Freddy Hirsch, cášský rodák, učitel žijící v Praze, který své žáky neopustil ani v OsvětimiAdventní koncert pěveckého sboru Schola cantorum sanctae Caeciliae z Kladna-Rozdělova (sbormistr Jan Čambal) s následným předvánočním setkáním členů spolku i přítomných hostů v prostorách Clam-Gallasova paláce v Praze