Galerie

Pražská defenestrace

Dne 14.5.2019 v 18.00 v budově Hlaholu

Zamyšlení nad 600. výročím jednoho českého primátu

Přednášející Doc. Dr. Václav Ledvinka, CSc.

Hudební doprovod Michaela Ericssonová - housle, Jitka Balková - viola

Johann Wolfgang Goethe

Dne 10. 4. 2019 v 18:00 v budově Hlaholu

Přednášku prosloví Prof. PhDr. Milan Tvrdík , CSc.

V průběhu večera zazní hudba v podání Petry Matějové - klavír a Ireny Troupové - zpěv

Osudy exulanta doma a v zahraničí Bohuslav Martinů

Dne 19.3. 2019 v 18:00 v budově Hlaholu

Přednášku prosloví prof. Ivan Štraus

Hudba Bohuslava Martinů a dalších autorů zazní v podání Yukiko Sawa - klavír, Nozomi Sekine - violoncello

Pražská radnice na cestě k samostatnému Československému státu

Spolek Praha-Cáchy si Vás dovoluje pozvat na tematický večer "Pražská radnice na cestě k samostatnému Československému státu. Dne 19.11.2018 v 18:00 hod v Brožíkově sále Staroměstské radnice. Přednášku prosloví Mgr. Jana Konvičná, zazní hudba v podání Českého filharmonického kvarteta

Národní muzeum v éře Československa

Spolek Praha-Cáchy/Aachen si Vás dovoluje pozvat na tématický večer Národní muzeum v éře Československa, konaný dne 7.12.2018 v budově Spolku Hlahol na Masarykově nábřeží

Jan Kříženecký

"Průkopník české kinematografie a fotograf Jan Kříženecký (1868-1921)"

Přednáška Mgr. Miroslavy Přikrylové a MgA. Daniela Součka 

Hudbou večer doprovodí Michaela Ericsonová (housle) a Jitka Balková (viola)

Ema Destinnová

 

 

"K výročí Emy Destinnové"

Přednáší RNDr. Jan Králík, v průběhu večera zazní autentický záznam hlasu Emy Destinnové. 

E.E.Kisch

 

"Nic není ve světě senzačnějšího než doba, v níž žijeme"

O životě "zuřivého reportéra" E.E.Kische přednáší Doc. PhDr. Viera Glosíková 9.5.2018 od 18:00 v Clam-Gallasově paláci, v průběhu večera zazní židovské melodie v podání houslitky Hany Nohýnkové

Leoš Janáček

Spolek Praha-Cáchy/Aachen a nakladatelství Bärenreiter Praha si Vás dovolují pozvat na vzpomínkový večer "Fenomén Leoš Janáček (1854-1928)". Dne 26.4.2018 v 18:00 hodin v Clam-Gallasově paláci (Husova 20, Praha 1), účinkují PhDr. Eva Velická Ph.D., smíšený pěvecký sbor MáTa a Zemlinského kvarteto 

Petr Brandl, mistr českého barokního malířství

Spolek Praha-Cáchy/Aachen si Vás dovoluje pozvat na tématický večer Petr Brandl, mistr českého barokního malířství (1668-1735)

Přednášku prosloví Dr. Vít Vlnas

Hudba zazní v podání členů Stamicova kvarteta Josefa Kekuly (housle)  Petra Hejného (violoncello)