Rok 2011

 • Valná hromada Spolku Praha-Cáchy/Aachen
 • Libor Pešek - V rámci dlouhodobého projektu „České stopy ve Velké Británii“ spolek ve spolupráci s British Council připravil večer s Liborem Peškem, dirigentem  Královského filharmonického orchestru v Liverpoolu (Royal Liverpool Philharmonic Orchestra)  a držitelem Řádu britského impéria.
 • Zahájení projektu „České osobnosti světového kulturního dědictví“. V rámci projektu zazněly následující komponované pořady:
 • Karel Škréta – umělec a jeho výstava . Hostem večera byl  hlavní kurátor  výstavy,  prof. dr. Vít Vlnas, PhD. Uskutečnil se ve spolupráci s Národní galerií v Praze, jako derniéra výstavy. Úvodní slovo přednesl doc. dr. Václav Ledvinka,CSc., ředitel Archivu hl. města Prahy. Barokní hudba zazněla v podání Capella Regia Praha.
 • Návštěva výstavy „Karel Škréta – doba a dílo“ na Pražském hradě i ve Valdštejnské jízdárně.
 • Svatá Anežka Česká (1211-1282) - významná žena českých dějin. Prof. dr. Jiří Kuthan, CSc. a Mgr. Marek Pučalík z Katolické teologické fakulty UK  zhodnotili význam a odkaz sv. Anežky i průběh oslav 800 výročí jejího narození, gotická hudba zazněla v podání  Tiburtina Ensemble. Záštitu nad večerem převzal pražský arcibiskup Mons. Duka, Mgr. Pučalík  zastupoval velmistra Rytířského řádu křížovníků s červenou hvězdou, který Anežka založila.
 • Petr Vok z Rožmberka (1539 -1611). Ve spolupráci s Jihočeským krajem a pod záštitou jeho hejtmana Mgr. Jiřího Zimoly  jsme si užili renesančního večera. Po úvodním slovu pana hejtmana a velvyslance Rakouské republiky v Praze J. E. Dr. Trauttmansdorffa promluvil prof. dr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c., místopředseda Akademie věd ČR. Atmosféru večera ještě umocnila  Rožmberská kapela, vystupující  v dobových kostýmech a s dobovými nástroji.
 • Po stopách Petra Voka - jako doprovodnou akci spolek zorganizoval dvoudenní poznávací zájezd do Jihočeského kraje.
 • Domácí úkoly a Obrazy z cest. Výstavu předních českých malířů pořádal spolek ve spolupráci s Galerii La Femme a pod záštitou primátora Hlavního města Prahy Bohuslava Svobody.
 • Europa: Ein Kontinent des Dialogs und seine Herausforderung durch den Pluralismus der Religionen“. Na toto téma promluvil prof. dr. Hermann Henrix, dr. h. c., přítel z Cách a člen našeho partnerského spolku Kulturverein Aachen – Prag.
 • Zdeněk  Kaplíř ze Sulevic (1611-1686), český obránce Vídně. Tato pro Rakousko významná historická osobnost v Čechách upadá v zapomnění - doc. PhDr. Jiří Mikulec, CSc., vedoucí oddělení raného novověku Filosofické fakulty UK v Praze nás seznámil se všemi aspekty života. Zdeňka Kaplíře ze Sulevic. Vzácným hostem večera byl ředitel Rakouského kulturního fóra Dr.Florian Haug, který posluchače pozval na další 2 akce týkající se tématu:
  - promenádní koncert Gardové hudby Armády Rakouské republiky - posádkové hudby města Vídně proběhl na 3. nádvoří Pražského hradu
  - v obci Milešov se konala historická slavnost stejnojmenného názvu jako přednáška v našem spolku.
 • Pocta Antonínu Dvořákovi. Antonín Dvořák a Amerika. Ve spolupráci s Národním muzeem – Českým muzeem hudby jsme připravili hudebně-literární pořad, ve kterém byla přednáška hlavní kurátorky výstavy Evy Velické  doprovozena koncertem z Dvořákových děl amerického období. . Martin Vodrážka, baryton, Miloš Orson Štědroň, klavír. Čestným hostem večer byl Mr. Gregory Gaede, kulturní  atašé velvyslanectví USA v Praze.
  Pořad byl  součástí doprovodného programu výstavy, kterou  Národní muzeum oslavilo tohoto hudebního génia a která se pod názvem „ANTONÍN DVOŘÁK“ konala v Českém muzeu hudby.
 • Nenahraditelný  básník Jaroslav Seifert (1901-1986). Slavnostním večerem jsme vzdali hold básníkovi, který svými verši dokázal v každé době oslovit čtenáře krásou jazyka, srozumitelností a poetikou. U příležitosti výročí jeho narození i úmrtí, jsme si  připomenuli tuto významnou osobnost naší kultury a nositele Nobelovy ceny za literaturu. S životními osudy i s jeho poezií posluchače seznámil doc. dr. Jiří Brabec, předseda poroty „Cena Jaroslava Seiferta“, která byla zřízena Nadací Charty 77. O ceně i dalších zajímavostech jsme se dověděli od prof. RNDr. Františka Janoucha, zakladatele a předsedy Nadace Charty 77, spolupořadatele večera .
 • Prezentace a křest knihy Jiřího Všetečky „Pražský chodec“, ve které se slavný pražský fotograf nechal inspirovat texty Vítězslava Nezvala. Hudba zazněla v podání Českého saxofonového kvarteta.
 • Chemie lásky. V netradičně zaměřeném pořadu dr.Michael Londesborough uplatnil pohled chemika, aby nám  vysvětlil jaké chemické pochody lásku doprovázejí. Prof.PhDr.Martin Hilský zprostředkoval pohled Williama Shakespeara a nastínil všechny podoby lásky, jak je Shakespeare zachytil ve svých Sonetech a dramatech.
 • Koncert 3+3 (třikrát cello třikrát trubka) – Koncert v sobě spojil starou a novou hudbu, šest nástrojů a dva soubory – Violoncellové trio Vcelli  a Trubkovo trio.
 • Vánoční koncert Spolku Praha-Cáchy/Aachen, v roli účinkujících členové Rožmberské kapely.