Rok 2007

 • Novoroční koncert Stamicova kvarteta
 • Valná hromada Spolku Praha–Cáchy/Aachen
 • Přednáškový cyklus "Česko-německé vztahy v zrcadle poutnictví"
  Mgr. Jan Hrdina: Poutě ve středověkých Čechách a v Praze
  Prof. Dr. Wolfgang Brückner: Deutschland als Wallfahrtslandschaft vom Mittelalter bis zur Moderne
  Dr. Hartmut Kühne: Aachen als Zentrum der Wallfahrten in Mitteleuropa
  Mgr. Jan Hrdina: Čeští poutníci v Říši
  Prof. Dr. Jan Royt: Poutě v barokní Praze
  PhDr. Markéta Holubová, Ph.D.: Svatá Hora u Příbrami – poutní místo Čechů a Němců
  Přednáškový cyklus byl součástí projektu "Česko-německé kulturní jaro 2007", pořádaného velvyslanectvím SRN v Praze a Goethe Institutem. Slavnostní zahájení a ukončení cyklu obohatilo hudební vystoupení Petra Nouzovského (violoncello) a jazzového Dua Radek Krampl – Petr Dvorský. Finančně projekt podpořil Archiv hlavního města Prahy (také spolupořadatel) a Česko-německý fond budoucnosti
 • Tematický spolkový zájezd do Cách na Svatou cášskou pouť a setkání s členy Kulturverein Aachen–Prag. Součástí zájezdu byla i prohlídka měst Bamberg, Mainz a Weimar
 • Jednodenní výlet na významné české poutní místo Svatou Horu u Příbrami
 • Prof. Dr. František Dvořák – PhDr.Duňa Panenková: Pocta Václavu Hollarovi
  Přednáška byla doplněná prohlídkou výstavy v Clam-Gallasově paláci
 • PhDr. Ladislav Čepička: Albrecht z Valdštejna
  Na přednášku navazovala prohlídka budovy Senátu a výstavy "Albrecht z Valdštejna a jeho doba" v prostorách Valdštejnské jízdárny s jejím kurátorem PhDr. Ladislavem Čepičkou
 • Komentovaná prohlídka Karolina
 • Doc. PhDr. Oldřich Kašpar, CSc.: Když v Praze strašili Španělé
 • Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc. :Pražské paláce a život v nich v epoše renesance a baroka
  Přednáška se uskutečnila ve spolupráci s Česko-francouzskou společností
 • Prohlídka výstavy "Codex gigas" v Národní knihovně (Klementinum)
 • Tradiční Adventní koncert a předvánoční setkání členů spolku a jejich přátel