Rok 2006

 • Valná hromada Spolku Praha–Cáchy/Aachen
 • Komponovaný pořad o osobnosti a díle JUDr. Josefa Poláka
  Literární večer doplněný hudbou, věnovaný životu a dílu významného historika umění, osobnosti, která významným způsobem ovlivnila podobu Židovského muzea v Praze. Pořadem Spolek zahájil spolupráci s Židovským muzeem v Praze a stal se součástí projektu "Rok s židovskou kulturou"
 • Návštěva výstavy věnované dr. Polákovi v prostorách Guttmannovy galerie a prohlídka stálých expozic Židovského muzea v Praze s odborným výkladem
 • PhDr. Duňa Panenková: Slasti a strasti pořádání výstavy "Karel IV. – císař z Boží milosti" v Metropolitním muzeu v New Yorku a v Praze; PhDr. František Kadlec: Lucemburkové v českých dějinách
 • Návštěva výstavy "Karel IV. – císař z Boží milosti - Kultura a umění za vlády posledních Lucemburků (1347–1437)" v Obrazárně Pražského hradu s odborným výkladem
 • Prof. Dr. Petr Čornej, DrSc.: Prokop Holý
 • PhDr. Ingeborg Šišková – PhDr. Ladislav Řezníček: W. A. Mozart v Praze – Od Figara k Donu Giovannimu
  Přednáška doplněná hrou na housle v podání Geralda Paitána, s klavírním doprovodem Natalie Schönert a reprodukovanými ukázkami z tvorby hudebního genia
 • Berta Suttnerová – životní osudy první ženské nositelky Nobelovy ceny míru
  Komponovaný pořad při příležitosti odhalení pamětní desky Berty Suttnerové v Praze
 • Jednodenní výlet do Brandýsa nad Labem a Staré Boleslavi s návštěvou všech pamětihodností tohoto souměstí
 • "Crossroads" (Křižovatky). Výstava fotografií německého a českého autora v Clam-Gallasově paláci
 • Druhý život českých svitků a povijanů na Tóru
  Zmapování osudů svitků Tóry a povijanů na Tóru, které v roce 1964 tehdejší vláda odprodala do zahraničí. Za přispění Ministerstva kultury ČR byly po roce 1989 zmapovány osudy celého konvolutu a povijany byly v Londýně odborně zpracovány. Přednáška je součástí projektu "Rok s židovskou kulturou"
 • PhDr. Zdeněk Šesták: Musica Antiqua Citolibensis
 • Adventní koncert a následné předvánoční společné setkání členů, přátel a příznivců Spolku Praha–Cáchy/Aachen