Rok 2004

 • Přednáška s návštěvou kaple sv. Václava v pražské katedrále sv. Víta, průvodce Jana Janoušková
 • Valná hromada Spolku Praha–Cáchy/Aachen
 • Návštěva Arcibiskupského paláce v Praze s přednáškou archiváře arcibiskupství Mgr. Viléma Horáka
 • K. Ksandr: Vídeňský stavitel a český architekt Josef Hlávka
 • Jednodenní spolkový výlet s návštěvou zámečku v Lužanech, sídla českého a vídeňského stavitele a architekta Josefa Hlávky s přednáškou ředitelky zámku Jany Blümelové. Součástí výletu byla návštěva města Přeštic, rodiště architekta Hlávky, průvodce Jan N. Mrkvička
 • Jednodenní výlet na Mělník s prohlídkou městských pamětihodností, návštěvou zámku a vinných sklepů knížat Lobkowiczů. Průvodcovství zámku se ujala Bettina Lobkowiczová, které na závěr bylo předáno čestné členství našeho spolku
 • Doc. PhDr. Václav Ledvinka, CSc.: Praha a habsburská monarchie
  Přednáška spojená s prohlídkou výstavy "Habsburské století. Praha a české země v dunajské monarchii v období let 1791–1914" v Clam-Gallasově paláci
 • Zahájení tematického cyklu "Sousedství Čechů a Němců v průběhu staletí", s následujícím obsahem:
 • Koncert duchovní hudby u příležitosti vstupu České republiky do Evropské unie v kostele Matky Boží před Týnem v Praze. Účinkovali pražský komorní orchestr Berg a Aachener Kammerchor za účasti členů Kulturverein Aachen–Prag, Spolku Praha–Cáchy/Aachen a jejich hostů
 • Dr. H. Altmann – Dr. C. Weinstock: Kaiser Leopold I. Bildliche Darstellungen in Aachen. Leben und Wirken im Reich und in Aachen
 • Prof. Dr. Falk Wiesemann: Židovské knižní umění mezi Prahou a Rýnem
  Cyklus byl realizován s finanční podporou Česko-německého fondu budoucnosti
 • Adventní koncert s předvánočním setkáním členů spolku a přítomných hostů