Rok 2002

  • Valná hromada Spolku Praha–Cáchy/Aachen
  • Prof. PhDr. Jiří Pešek,CSc.: Korunovace Ferdinanda I. v cášském dómu v roce 1531
  • Návštěva katedrály sv. Víta v Praze s prohlídkou dolního triforia, průvodce PhDr. Jana Černá
  • Jednodenní spolkový výlet na hrad Karlštejn s prohlídkou hradu a kaple sv. Kříže
  • Doc. Dr. Jiří Dvorský: Hans von Aachen, malíř rudolfínské doby
  • Tematický spolkový zájezd do Cách k uctění výročí úmrtí římského císaře Otty III. v roce 1002 s účastí na benefičním koncertě v cášském dómu. Součástí programu zájezdu byla návštěva císařských falcí a dalších pamětihodností měst Paderbornu a Goslaru
  • Tradiční Adventní koncert pěveckého sboru Schola cantorum sanctae Caeciliae z Kladna s následným předvánočním setkáním členů spolku i přítomných hostů