Rok 2001

 

 • Valná hromada Spolku Praha–Cáchy/Aachen
 • Doc. Ing. František Mysliveček: Klášterní kostel P. Marie a Karla Velikého v Praze na Karlově
  Přednáška spojená s prohlídkou areálu kostela
 • Pražská návštěva manželů Wirtzových, významných německých mecenášů našeho spolku
 • Václav Kovanda: Historie hradu Jenštejna u Prahy
  Přednáška s prohlídkou hradu
 • Sympozium spolku na téma "Česko-německé vztahy v minulosti a současnosti"
 • Návštěva členů a hostů cášského partnerského spolku Kulturverein Aachen–Prag ve dnech 24.–26. 9. 2001 v Praze, na kterou navázaly prohlídky i dalších českých historických měst zařazených v seznamu UNESCO. V pražském Clam-Gallasově paláci přednesli přednášky Dr. Hans Hermann Henrix: Svatý Adalbert–Vojtěch z Prahy a jeho evropský význam; a Armin Laschet, MP: Česko-německé vztahy a cesta České republiky do Evropské unie. Pro členy i hosty našeho partnerského spolku byl v rámci sympozia uspořádán koncert pěveckého sboru Schola cantorum sanctae Caeciliae z Kladna-Rozdělova (sbormistr Jan Čambal). Na pražský program sympozia navazovala společenská setkání i prohlídky historických památek Prahy
 • Ing. Jan Findejs: Naši panovníci a královské plemeno pražských krysaříků
 • Koncert pěveckého sboru Schola cantorum sanctae Caeciliae k poctě svátku Krista Krále v kostele sv. Václava v Kladně-Rozdělově za účasti členů spolku a hostů.
 • Adventní koncert pěveckého sboru Schola cantorum sanctae Caeciliae z Kladna-Rozdělova (sbormistr Jan Čambal) s následným předvánočním setkáním členů spolku i přítomných hostů