Rok 2000

 

  • Ustavující Valná hromada Spolku Praha–Cáchy/Aachen
  • Věra Blažek: Tisícileté vztahy mezi městy Prahou a Cáchami
  • Dr. Georg Minkenberg: Karlsbüste und Karlskrone von Aachen
  • Tematický spolkový zájezd ve dnech 8.–13. 6. 2000 do Cách na výstavu "Krönungen der Könige in Aachen: Geschichte und Mythos" a účast na slavné cášské pouti s vystavenými relikviemi, konané již od středověku tradičně vždy po sedmi letech v cášském dómu za přítomnosti významných osobností města i země.
  • Prof. Dr. Marie Bláhová, CSc: Anna Svídnická a Cáchy – korunovace manželky císaře Karla IV. v Cáchách
  • Prof. Zuzana Růžičková: Freddy Hirsch, cášský rodák, učitel žijící v Praze, který své žáky neopustil ani v OsvětimiAdventní koncert pěveckého sboru Schola cantorum sanctae Caeciliae z Kladna-Rozdělova (sbormistr Jan Čambal) s následným předvánočním setkáním členů spolku i přítomných hostů v prostorách Clam-Gallasova paláce v Praze